O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Střední škola Semily

Naše novinky

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

Rozpis maturitní zkoušky 2020 - podzimní termín

Dokument naleznete v sekci INFORMACE O STUDIUM - MATURITNÍ ZKOUŠKA.

Do nového školního roku vstupuje naše škola s novým názvem a novým logem. Integrovanou střední školou jsme byli od roku 1994, kdy došlo k rozšíření tehdejšího středního odborného učiliště o maturitní obor. V té době měl název svůj přesně daný význam, integrace byla chápána jako spojení či sloučení různých druhů škol a toto slovo měla v názvu řada škol našeho typu. V současné době se význam slova integrace posunul do sociální oblasti, což působilo zmatečně. Nový název Střední škola Semily je jasný, stručný a nezaměnitelný. Námi navrženou změnu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje a následně byla zapsána do školského rejstříku.

Nový školní rok je ve znamení řady novinek a pozitivních informací:

 • opět se zvýšil počet žáků, škola jich má nyní již přes 400
 • s navýšením počtu žáků přivítáme i šest nových učitelů, nově nastoupí i učitel odborného výcviku a také vychovatel v domově mládeže
 • plný provoz zahájí nová jídelna s výdejnou
 • stavebními úpravami jsme rozšířili ubytování v domově mládeže o sedm pokojů, rekonstrukcí prošlo i sociální zařízení. Veškeré práce prováděli učitelé odborného výcviku oborů zedník, elektrikář, instalatér a truhlář
 • dokončili jsme 1. část terénních úprav v areálu Pod Vartou
 • modernizovali jsme strojní dílnu truhlářů – je tu nová podlaha, topení, malby a nátěry
 • po dvouletém úsilí je připravena k realizaci výměna oken v areálu Pod Vartou
 • díky naší velmi vysoké úrovni vzdělávání v době „korona výuky“ byla naše škola zařazena mezi pilotní školy pro distanční vzdělávání
 • i nadále se daří získávat prostředky z řady projektů a tím zlepšovat vybavení školy pro moderní výuku

Přeji všem žákům a zaměstnancům školy klidný a pohodový školní rok.

Ing. Bc. Petr Holubička, ředitel školy

Ubytování na domově mládeže je možné v pondělí 31. 8. 2020 od 17:00 do 21:00 a v úterý 1. 9. 2020 od 7:00  po celý den.
Součástí vybavení domova mládeže je povlečení, deka, polštář. Při nástupu prosím odevzdejte vyplněný formulář, který Vám byl zaslán e-mailem.

Poznámka: z důvodu epidemiologické situace nebude možné na domově mládeže vařit vlastní pokrmy. K dispozici zůstává rychlovarná konvice, lednice a mikrovlnná trouba. 

Přejeme hezký závěr prázdnin.

 • úvodní setkání žáků a jejich rodičů prvního ročníku oboru Požární ochrana začíná 1. září 2020 v 8:30 v sále kina Jitřenka Semily. Po zahájení se žáci přesunou do školy - program s třídním učitelem.
  Žáci se na začátku školního roku zúčastní adaptačního kurzu, který se koná 6. – 9. září 2020 v autokempu Eden v Jinolicích. Odjezd bude 6. září v 15:30 od budovy školy (v případě samostatné dopravy na kurz je sraz v 16:30 v autokempu. Příjezd 9. 9. bude upřesněn. Náplň kurzu: turistika, kanoistika, sportovní a společenské hry. Další informace podá třídní učitel a učitel TV po nástupu do školy.

 • žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru Požární ochrana a žáci denní formy studia oboru Podnikání (nástavbové studium) začínají 1. září v 10:00 ve svých třídách (nová budova)

 • 1. ročník učebních oborů nastoupí 1. září 2020 v 7: 45 hod. do tříd v hlavní budově školy.
  Po 2. vyučovací hodině v doprovodu učitele odborného výcviku odejdou do školních dílen.

 • 2. ročník učebních oborů nastoupí 1. září 2020 v 7: 45 hod. do tříd v hlavní budově školy. 

 • 3. ročník učebních oborů začíná v 7:45 na praxi.

 • rozpis výuky dálkové formy studia oboru Podnikání je uveden v sekci Informace o studiu – Dálkové studium.
  Schůzka prvního ročníku dálkové formy studia je naplánována na čtvrtek 27. srpna 2020 od 16:00 hodin v učebně č. 4 hlavní budovy.

U učebních oborů je v sudém týdnu ve 2. ročníku škola, 1. a 3. ročník má odborný výcvik a v lichém týdnu obráceně.

Pra 2020 1 m

Informace ke vzdělávání ve školním roce 2020-2021 naleznete v sekci INFORMACE O STUDIU - DÁLKOVÉ STUDIUM zde.

Zájemci o ubytování na domově mládeže odevzdají přihlášku k ubytování do 10. 7. 2020.

Přihlášku naleznete na www stránkách školy v sekci DOMOV MLÁDEŽE.
(V případě, že počet žádostí převýší kapacitu DM, budou upřednostněni žáci s delšími dojezdovými časy.)

Termín odevzdání zápisových lístků pro přijaté žáky je 23. 6. 2020.

Předání maturitních vysvědčení proběhne v pondělí 22. 6. v 10:00 ve zkušební místnosti.

Výuční listy budou předány v pondělí 22. 6. v 11:00 ve zkušební místnosti.

Ročníková vysvědčení budou předána v pátek 26. 6. v 9:00 v kmenových učebnách.

Zveřejněno 15. 6. 2020 v 10:00

Výsledky

Přijatým žákům blahopřejeme.
Nepřijatým žákům doporučujeme požádat o nové rozhodnutí (viz. příloha). Vzhledem ke skutečnosti, že někteří přijatí žáci zvolí ke studiu jinou školu, budou následně přijati žáci, kteří se nyní umístili na dalších místech.

Poučení, žádost o vydání nového rozhodnutí.

Zveřejněno 15. 6. 2020 v 10:30

Výsledky NS

Gratulujeme přijatým uchazečům.
Žádáme žáky, kteří se rozhodli ke studiu, aby svůj definitivní záměr potvrdili telefonicky - 481 622 581.
Děkujeme.

Zveřejněno 15. 6. 2020 v 11:00

Výsledky ND

 Gratulujeme

Společnost Cermat předá výsledky testů ředitelům škol dne 15. 6. 2020. Poté budou zveřejněny na stránkách školy.

 • Žáci prvního ročníku oboru TRUHLÁŘ a TESAŘ - výuka PO a Út
 • Žáci druhého ročníku oboru TRUHLÁŘ a TESAŘ - výuka St a Čt
 • Žáci ostatních oborů - výuka Út a St

Výuka začíná vždy na příslušném pracovišti oboru (obor OBRÁBĚČ KOVŮ na pracovišti oboru INSTALATÉR) v 7:30 a končí ve 12:00.

Možnost realizace praktického vyučování a občasných vzdělávacích a socializačních aktivit
pro žáky středních škol mimo závěrečné ročníky po 1. 6. 2020.

Nástup

 

V sekci Informace o studiu - Závěrečné zkoušky byl zveřejněn harmonogram ZZ 2020.

Na stránkách školy v sekci MATURITNÍ ZKOUŠKA byl zveřejněn podrobný rozpis ústních maturitních zkoušek.

Informace k přijímacímu řízení

Škola odeslala pozvánku k přijímacímu řízení. Uchazeči obdrží informace o průběhu zkoušky konané dne 8. 6. 2020.

Pr zk

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde