O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Střední škola Semily

Naše novinky

Tak se to opravdu povedlo…

Ve školním areálu Pod Vartou (domov mládeže, jídelna, praktické vyučování) byla dokončena výměna celkem 144 oken. Příprava akce trvala dva roky, protože množství jednání a počet „papírů“ byly vysoké a peněz naopak zpočátku moc nebylo. Výsledek je ale vynikající – 70 let stará dřevěná okna byla nahrazena okny moderními, nové jsou i parapety.

Pokračujeme tak v postupné modernizaci areálu a vylepšení prostředí pro žáky naší školy.

Od roku 2018 jsme již v tomto areálu:

 • položili zámkovou dlažbu ve dvoře
 • vybudovali plochu pro požární sport - požární útok a oplotili celý prostor
 • postavili multifunkční hřiště s umělou trávou a osvětlením
 • vestavěli a vybavili novou jídelnu s výdejnou
 • provedli terénní úpravy s odstraněním nevyhovujících dřevin
 • pořídili a vybavili posilovnu
 • rozšířili ubytování domova mládeže o sedm pokojů a sociální zařízení
 • průběžně probíhají výměny instalací, zednické, malířské a natěračské práce
 • současně se rozšiřuje a modernizuje vybavení pro odborný výcvik žáků

Nápadů máme ještě hodně, takže se naši žáci i zaměstnanci mají nač těšit.

 

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků závěrečných ročníků, tj. tříd 4 PO, 2 NS, 3 ND a třetích ročníků učebních oborů.
  Výuka ve škole bude probíhat dle standardních rozvrhů od 25. listopadu pro třídy 4 PO a 2 NS. Pro třetí ročníky učebních oborů potom od pondělí 30. listopadu
  (od 25. listopadu budou žáci na praktickém vyučování).

 • Žáků při praktickém vyučování, tj. celá praxe – všichni žáci učebních oborů. Od středy 25. listopadu začínají první a třetí ročníky, od 30. listopadu začínají druhé ročníky.

Jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oboru Požární ochrana, kde je povolena tělesná výchova.

Žáci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou tělocviku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

U všech žáků  jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

Domov mládeže

 • ubytování pro žáky v prezenční výuce je v provozu od úterý 24 listopadu od 17 hodin

Školní stravování

 • zařízení školního stravování je v provozu od středy 25. listopadu 2020
 • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 • Pro stravování se musí žáci včas přihlásit do systému (nyní jsou všichni odhlášeni)

 

Dne 18. 11. 2020 se od 17:00 uskuteční třídní schůzky. Z důvodu vzniklé situace budou schůzky přesunuty do on-line prostředí aplikace MS Teams.
Zákonní zástupci obdrží dne 13. 11. od třídních učitelů pozvánku na své e-mailové adresy. Součástí pozvánky bude i odkaz na setkání.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte zástupce ředitele Ing. Daniela Sisra prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel.: 777 621 896.
V den konání schůzek 18. 11. bude také od 15:00 na adrese: https://1url.cz/fzSav možnost se připojit na setkání se zástupcem ředitele, kde bude možné dořešit technické problémy nebo otázky ke vzdělávání na Střední škole v Semilech.

Velice rádi se s Vámi setkáme i na této platformě.

 

Musíme bohužel oznámit, že nám situace neumožní dne 20. 11. 2020 pořádat tradiční akci - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Jakmile dojde ke zlepšení, určitě tuto akci uspořádáme. Přesný termín bude v nejkratší možné době oznámen.

Dne 12. 11. můžete využít serveru burzaskol.online a na adrese: https://www.burzaskol.online/skola/126 získat předběžné informace.

Můžeme Vám také zprostředkovat individuální návštěvu.

Těšíme se na setkání.

Po podzimních prázdninách v pondělí 2. 11. 2020 se bohužel žáci do lavic nevrátí. 

Výuka bude dále probíhat distančním způsobem dle stejných pravidel, jako probíhala v týdnech před prázdninami.

Přejeme všem pevné zdraví.

Od 14. 10. 2020 je zakázáno vyučování odborného výcviku.

Žáci se zúčastní distančního vzdělávání dle rozvrhu tj. v době, kdy probíhá výuka ve škole.

Milí žáci a vážení rodiče,

Vláda ČR přijala nová opatření, která mají pomoci zpomalit šíření koronavirové nákazy. Pro naši školu to  znamená:

-        žáci oboru Požární ochrana a žáci nástavbového studia Podnikání zůstanou následují 2 týdny doma, výuka bude probíhat distančním způsobem

-        rovněž teoretická výuka žáků učebních oborů bude probíhat distančním způsobem z domova

-        odborný výcvik (praxe) žáků učebních oborů bude i nadále bez omezení v dílnách

Distanční vzdělávání bude probíhat dle školního rozvrhu prostřednictvím Microsoft Teams, žáci jsou povinni se výuky účastnit. Navážeme tak na dobré zkušenosti s výukou v uplynulém školním roce. V případě technických problémů žáci neprodleně informují zástupce ředitele Ing. Daniela Sisra na tel. 777 621 896, nebo 481 621 708, příp. e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V následujícím týdnu od 26. října budou rozšířeny podzimní prázdniny a žáci mají tak volno celý další týden. Předpokládaný návrat do školy je 2. listopadu.

Bohužel s tímto opatřením přichází žáci o řadu zajímavých školních i  mimoškolních aktivit.

Děkuji Vám za pochopení a společně to jistě zvládneme.

Ing. Bc. Petr Holubička, ředitel školy

 

Výuka probíhá normální formou ve všech budovách školy. 

V pátek 25. 9. 2020 bude výuka probíhat distanční formou dle rozvrhu hodin s výjimkou odborného výcviku druhých ročníků.

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 18. 9. najdete zde.

Liberecký kraj poskytne žákům školy balíček nanomasek (25 ks). Balíčky by škola měla obdržet nejpozději do pondělka 21. 9. 2020.

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

Rozpis maturitní zkoušky 2020 - podzimní termín

Dokument naleznete v sekci INFORMACE O STUDIUM - MATURITNÍ ZKOUŠKA.

Do nového školního roku vstupuje naše škola s novým názvem a novým logem. Integrovanou střední školou jsme byli od roku 1994, kdy došlo k rozšíření tehdejšího středního odborného učiliště o maturitní obor. V té době měl název svůj přesně daný význam, integrace byla chápána jako spojení či sloučení různých druhů škol a toto slovo měla v názvu řada škol našeho typu. V současné době se význam slova integrace posunul do sociální oblasti, což působilo zmatečně. Nový název Střední škola Semily je jasný, stručný a nezaměnitelný. Námi navrženou změnu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje a následně byla zapsána do školského rejstříku.

Nový školní rok je ve znamení řady novinek a pozitivních informací:

 • opět se zvýšil počet žáků, škola jich má nyní již přes 400
 • s navýšením počtu žáků přivítáme i šest nových učitelů, nově nastoupí i učitel odborného výcviku a také vychovatel v domově mládeže
 • plný provoz zahájí nová jídelna s výdejnou
 • stavebními úpravami jsme rozšířili ubytování v domově mládeže o sedm pokojů, rekonstrukcí prošlo i sociální zařízení. Veškeré práce prováděli učitelé odborného výcviku oborů zedník, elektrikář, instalatér a truhlář
 • dokončili jsme 1. část terénních úprav v areálu Pod Vartou
 • modernizovali jsme strojní dílnu truhlářů – je tu nová podlaha, topení, malby a nátěry
 • po dvouletém úsilí je připravena k realizaci výměna oken v areálu Pod Vartou
 • díky naší velmi vysoké úrovni vzdělávání v době „korona výuky“ byla naše škola zařazena mezi pilotní školy pro distanční vzdělávání
 • i nadále se daří získávat prostředky z řady projektů a tím zlepšovat vybavení školy pro moderní výuku

Přeji všem žákům a zaměstnancům školy klidný a pohodový školní rok.

Ing. Bc. Petr Holubička, ředitel školy

Ubytování na domově mládeže je možné v pondělí 31. 8. 2020 od 17:00 do 21:00 a v úterý 1. 9. 2020 od 7:00  po celý den.
Součástí vybavení domova mládeže je povlečení, deka, polštář. Při nástupu prosím odevzdejte vyplněný formulář, který Vám byl zaslán e-mailem.

Poznámka: z důvodu epidemiologické situace nebude možné na domově mládeže vařit vlastní pokrmy. K dispozici zůstává rychlovarná konvice, lednice a mikrovlnná trouba. 

Přejeme hezký závěr prázdnin.

 • úvodní setkání žáků a jejich rodičů prvního ročníku oboru Požární ochrana začíná 1. září 2020 v 8:30 v sále kina Jitřenka Semily. Po zahájení se žáci přesunou do školy - program s třídním učitelem.
  Žáci se na začátku školního roku zúčastní adaptačního kurzu, který se koná 6. – 9. září 2020 v autokempu Eden v Jinolicích. Odjezd bude 6. září v 15:30 od budovy školy (v případě samostatné dopravy na kurz je sraz v 16:30 v autokempu. Příjezd 9. 9. bude upřesněn. Náplň kurzu: turistika, kanoistika, sportovní a společenské hry. Další informace podá třídní učitel a učitel TV po nástupu do školy.

 • žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru Požární ochrana a žáci denní formy studia oboru Podnikání (nástavbové studium) začínají 1. září v 10:00 ve svých třídách (nová budova)

 • 1. ročník učebních oborů nastoupí 1. září 2020 v 7: 45 hod. do tříd v hlavní budově školy.
  Po 2. vyučovací hodině v doprovodu učitele odborného výcviku odejdou do školních dílen.

 • 2. ročník učebních oborů nastoupí 1. září 2020 v 7: 45 hod. do tříd v hlavní budově školy. 

 • 3. ročník učebních oborů začíná v 7:45 na praxi.

 • rozpis výuky dálkové formy studia oboru Podnikání je uveden v sekci Informace o studiu – Dálkové studium.
  Schůzka prvního ročníku dálkové formy studia je naplánována na čtvrtek 27. srpna 2020 od 16:00 hodin v učebně č. 4 hlavní budovy.

U učebních oborů je v sudém týdnu ve 2. ročníku škola, 1. a 3. ročník má odborný výcvik a v lichém týdnu obráceně.

Pra 2020 1 m

Informace ke vzdělávání ve školním roce 2020-2021 naleznete v sekci INFORMACE O STUDIU - DÁLKOVÉ STUDIUM zde.

Zájemci o ubytování na domově mládeže odevzdají přihlášku k ubytování do 10. 7. 2020.

Přihlášku naleznete na www stránkách školy v sekci DOMOV MLÁDEŽE.
(V případě, že počet žádostí převýší kapacitu DM, budou upřednostněni žáci s delšími dojezdovými časy.)

Termín odevzdání zápisových lístků pro přijaté žáky je 23. 6. 2020.

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde