Zvolte jazyk

O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Učební obor TESAŘ

O učebním oboru TESAŘ

Tříletý učební obor zakončený výučním listem.

Tesar m

Výhody při studiu

 • Žáci druhých a třetích ročníků dostávají za produktivní práci odměnu, která může být až ve výši 1000 korun za měsíc
 • Žáci se naučí opracovávat trámy, hranoly, hranolky a latě​
 • Zvládnou zhotovit palubky a podlahové prkna​
 • Naučí se zhotovovat tesařské výrobky (pergoly, přístřešky, altány, stání na vozidla a zahradní domky​
 • Tesařina není finančně náročná pro žáky, kteří se rozhodnou samostatně podnikat​
 • Učitelé odborného výcviku zajišťují individuální přístup žákům podle jejich potřeb​
 • Žáci si vyzkouší práci s moderním nářadím pro tesaře​
 • Možnost ubytování v příjemném a dobře vybaveném domově mládeže
 • WIFI free pro žáky
 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, odborných exkurzích
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí

Délka a způsob studia:

 • Studium trvá 3 roky, absolvent získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku
 • Odborný výcvik zajišťuje po celou dobu studia naše škola. Žáci ve druhém a třetím ročníku mohou pracovat na akcích a montážích přímo u zákazníka. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla
 • Odborný výcvik může probíhat v provozu spolupracujících firem
 • Žáci mají možnost po ukončení studia oboru Tesař pokračovat ve studiu oboru Truhlář. Toto další studium pak trvá pouze dva roky. Získávají tak dva výuční listy během pěti let

Průběh studia:

První ročník

Žák prvního ročníku se naučí​

 • Rozeznat základní druhy dřevin​
 • Řezat s ruční rámovou pilou, čepovkou​
 • Hoblovat hoblíkem​
 • Dlabat dlátem​
 • Zhotovovat rybinové spoje​
 • Vytvářet spoje na čep a dlab​
 • Zhotovovat spoje na čep a rozpor​

Druhý ročník

Žák druhého ročníku se naučí

 • Opracovávat masivní materiál
 • Zhotovit jednoduché tesařské spoje, jako jsou:​
  • Čep a dlab​
  • Sraz​
  • Plátování ​
  • Přeplátování​
  • Kampování​
  • Zadrápnutí ​
  • Osedlání​
 •  Obsluhovat a manipulovat s ručním nářadím pro tesaře:
  • Ponorovou pilou s vodící lištou, pokosovou pilou
  • Elektrickou pilou, motorovou pilou, řetězovou pilou s vodící lištou
  • Elektrickým hoblíkem
  • Řetězová dlabačka i s pásovou bruskou

 Třetí ročník:

Žák třetího ročníku se naučí

 • Zhotovovat tesařské výrobky​:
  • Pergoly​
  • Přístřešky​
  • Altány​
  • Dřevníky​
  • Zahradní domky​
  • Dřevěné garáže​
 • pracovat na klasických dřevoobráběcích strojích jako je:​
  • Pásová​ i kotoučová pila​
  • Srovnávací, tlouškovací i svislá spodní frézka​

NEVÁHEJTE A PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU NA TESAŘE. ​ CELÝ TÝM UČITELŮ SE NA VÁS MOC TĚŠÍ!!!​

Uplatnění absolventa oboru tesař

 • Žáci se uplatní v tesařských a stavebních firmách
 • Při výrobě tesařských konstrukcí
 • Při opravách, montážích a údržbě tesařských výrobků
 • Po vyučení mohou samostatně podnikat na živnostenský list
 • Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou

 

Fotky

Předměty ve výuce

Kategorie a názvy vyučujících předmětůPočet týdenních vyučovaných hodin
I.II.III.Celkem
Povinné
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská výchova 1 1 1 3
Matematika 2 2 1 5
Fyzika 1 1   2
Chemie     1 1
Biologie a ekologie 1     1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Obsluha osobních počítačů 1 1 1 3
B. Odborné předměty
Ekonomika   1 1 2
Odborné kreslení 1 2 2 5
Materiály 2 2 1 5
Výrobní zařízení 1 1 0,5 2,5
Technologie 2 2 3 7
Odborný výcvik 17,5 17,5 17,5 52,5
Celkem 34,5 34 33,5 102

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde