Zvolte jazyk

O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Učební obor ZEDNÍK

O učebním oboru zedník

Tříletý učební obor zakončený výučním listem.

Žáci tohoto tříletého učebního oboru si pod vedením zkušených starších i mladších mistrů v odborné praxi přímo v terénu na novostavbách či při rekonstrukcích a opravách osvojují dovednosti zejména v oblasti základních zednických a betonářských prací.Zednik m 

Stavěl sis odmalička z kostek? Chtěl bys umět postavit skutečný dům od základů až po střechu? Máš rád pestré a zajímavé činnosti? Nechceš se bát o své uplatnění v životě? 

 • Praxe pod vedením zkušených mistrů přímo na stavbách 
 • Jeden týden praxe, druhý týden teoretická výuka 
 • Finanční podpora za 3 roky až 27000,- Kč na ruku, plus výdělky za práci 
 • Po třech letech výuční list, možnost pokračovat na maturitním studiu 
 • Znalosti a um pro realizaci na nových stavbách i rekonstrukcích 

Žáci u nás:

 • Betonují základy, podlahy, provádí izolace zdí svislé konstrukce z různých druhů materiálů, zhotovují stropy, provádí ostatní dokončovací práce, povrchové úpravy omítkami, keramickými obklady. Učí se přitom používat a také udržovat vhodné nářadí a mechanizační prostředky. 
 • Získávají znalosti o všech stavebních konstrukcích, i praktické dovednosti s jejich prováděním, naskytne-li se poptávka, např. montáž sádrokartónu, osazování oken, zateplování obvodových stěn, sanace vlhkého zdiva a další. Učí se moderním stavebním technologiím a materiálům. 
 • Naučí se číst a používat technickou dokumentaci, zhotovují jednoduché stavební výkresy, provádí výpočty spotřeby materiálů, orientují se v cenách, mají celkový všeobecný a ekonomický přehled, aby mohli v profesním životě pracovat i na živnostenský list, případně vést svou firmu a používat přitom současné ICT technologie, kterým se také učí. 

Naši šikovní žáci se zúčastňují a pravidelně získávají přední umístění na soutěžních přehlídkách stavebních řemesel. 

Obor Zedník je podporován Libereckým krajem, učni tak dostávají každý měsíc motivační stipendium 500,- (celkem 15.000,- Kč). Navíc mají možnost získat i pololetně vyplácená prospěchová stipendia, za tříleté studium oboru v celkové výši 12.000,- Kč 

Řemeslníků je stále málo a stavebnictví je nikdy nekončící obor. Výsledky tvé práce budou vždy vidět! 

Uplatnění absolventa oboru zedník

Absolvent tohoto oboru s výučním listem je kvalifikovaný pracovník s uplatněním na pozicích ve stavebních firmách jako:

 • Zedník
 • Betonář
 • Obkladač
 • Montér
 • a další

Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou. Na této nástavbě se naučí, jak podnikat ve svém oboru a být si svým vlastním pánem.

Fotky

 

Předměty ve výuce

Kategorie a názvy vyučujících předmětůPočet týdenních vyučovaných hodin
I.II.III.Celkem
Povinné
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská výchova 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 1   2
Chemie     1 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Obsluha osobních počítačů 1 1 1 3
B. Odborné předměty
Ekonomika   1 1 2
Odborné kreslení 1 1 1,5 3,5
Materiály 1 1,5 1 3,5
Přestavby budov     2 2
Vybrané stati   2   2
Technologie 3 2 2 7
Odborný výcvik 17,5 17,5 17,5 52,5
Celkem 33,5 33,5 33,5 100,5

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde