O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Maturitní zkouška 2021

Ředitel školy v souladu s ustanovením §79 odst. 3 školského zákona určil nabídku povinných a nepovinných zkoušek takto:

 Stanovení MZ

ČJL............................................. Český jazyk a literatura

CJ............................................... Cizí jazyk                Možnost volby CJ: AJ, NJ – pouze pro žáky 4PO nebo 3ND, RJ - pouze pro žáky 3ND

Ma............................................... Matematika

PP..............................................  Písemná práce

Ek............................................... Ekonomika (ústní zkouška)

MM............................................  Management a marketing (ústní zkouška)

PZ..............................................  Praktická zkouška (praktická zkouška)

PoPr...........................................  Požární prevence (ústní zkouška)

PoRe..........................................  Požární represe (ústní zkouška)

 

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn.
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 povinných zkoušek ve společné části.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program).

Termíny pro podání přihlášky
Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:
1. prosince 2020 pro jarní zkušební období

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Další informace naleznete:

https://maturita.cermat.cz/

Užitečný web:

https://www.novyamos.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní zkušební období


Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 4. září 2020.

Praktická část MZ 2020 podzim bude probíhat dne 8. 9. 2020 v učebně číslo 8 v hlavní budově školy. Žáci konající tuto zkoušku se dostaví 7:30 před zkušebné místo.

Ústní zkoušky proběhnou v termínu 15. -17. 9. 2020.

 

 Podrobný rozpis MZ 2020 podzimní termín termín - ústní zkoušky

Rozpis m

 

Maturující se dostaví 15 minut před zahájením zkoušky. 

 

 

 

 

Podrobný rozpis MZ 2020 jarní termín - ústní zkoušky

Třída 2NS
Rozpis MZ 2020 ústní 2NS.0001

 

Třída 3ND
Rozpis MZ 2020 ústní 3ND.0001 

Termíny maturitní zkoušky jaro 2020

Datum Zkouška
1. 6. 2020 DT předmět anglický jazyk, matematika
2. 6. 2020 DT předměty český jazyk a literatura, německý jazyk
4. 6. 2020 Praktická část MZ třída - 2NS
5. 6. 2020 Praktická část MZ třída - 3ND
9. - 11. 6. 2020 Ústní část třída - 2NS
15. - 16. 6. 2020 Ústní část třída - 3ND

 

 

Informace o maturitní zkoušce v mimořádné situaci

Informace ze stránek MŠMT:

 

Nové informace k maturitní zkoušce 2020 - maturitní zpravodaj

Naleznete na adrese: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

Důležité termíny:

Termíny maturitní zkoušky jaro 2020

 

 

Témata ke školní části maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2019 - 2020

Dokument je ke stažení zde.

Témata ke školní části maturitní zkoušky z německého jazyka pro školní rok 2019 - 2020

Dokument je ke stažení zde.

Školní seznam literárních děl 2019-2020

Aktualizovaný seznam naleznete zde.

Témata k ústní maturitní zkoušce školního roku 2019 - 2020

Ekonomika Management a marketing

 

 

Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2020


Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce – jaro 2020
Od: pondělí 02. prosince 2019 00:00
Do: pondělí 02. prosince 2019 23:59
Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na formuláři, který je k dispozici zde. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Maturitní zkouška 2019 - podzimní termín

Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek od společnosti CERMAT jsou k dispozici zde.

 

Rozpis ústních maturit 2019

Souhrnnou informaci o maturitní zkoušce, kterou vydává společnost CERMAT ve formě maturitního zpravodaje naleznete zde: ČJMcizí jazyk.

 

Témata ke školní části maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2018 - 2019

Dokument je ke stažení zde.

Témata ke školní části maturitní zkoušky z ruského jazyka pro školní rok 2018 - 2019

Dokument je ke stažení zde.

Školní seznam literárních děl 2018-2019

Aktualizovaný seznam naleznete zde.

Témata k ústní maturitní zkoušce školního roku 2018 - 2019

Ekonomika Management a marketing

 

Informace k maturitní zkoušce 

Bližší informace naleznete na stránkách www.novamaturita.cz.

   

Termíny maturit

Základní tabulka s termíny
Spolecna tab m

Celkový rozpis naleznete také zde

 

praktická maturitní zkouška
14. 5.  nástavba denní
16. 5.  nástavba dálková

písemná maturitní zkouška (státní část)
10. 4. písemná zkouška z ČJ
11. 4. písemná zkouška z cizího jazyka

ústní maturitní zkouška (profilová část)
22. 5. až 24. 5.  podnikání - nástavba denní
27. 5. až 29. 5.  podnikání - nástavba dálková

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní zkušební období 2019

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2019S maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 je k dispozici zde.

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2019 je k dispozici zde.

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz