Zvolte jazyk

O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Učební obor ELEKTRIKÁŘ

O učebním oboru elektrikář

Tříletý učební obor zakončený výučním listem.

Elektrikar m

Získané znalosti a dovednosti:

 • Provádí, opravuje, udržuje domovní i průmyslové elektroinstalace
 • Kontroluje elektrické rozvody a zařízení
 • Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii
 • Je připraven k úspěšnému složení zkoušky vyhlášky 50/1978, §5 - pracovníci pro samostatnou činnost

Finanční podpora při studiu:

 • Obor Elektrikář je podporován Libereckým krajem, žáci tak dostávají každý měsíc motivační stipendium 500 korun (celkem 15 000). Navíc mají možnost získat i pololetně vyplácená prospěchová stipendia, za tříleté studium oboru v celkové výši 12 000 korun
 • Žáci druhých a třetích ročníků dostávají za produktivní práci odměnu, která může být až ve výši 1000 korun za měsíc

Další výhody při studiu:

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv)
 • Vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • Složení zkoušky vyhlášky 50/1978, §6
 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, odborných exkurzích
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí
 • Učitelé odborného výcviku mají odbornost revizních techniků​
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu internetem
 • Možnost ubytování v příjemném a dobře vybaveném domově mládeže
 • WIFI free pro žáky

Délka a způsob studia:

 • Studium trvá 3 roky, absolvent získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku mohou pracovat na zakázkách přímo na stavbách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla
 • Odborný výcvik může probíhat v provozu spolupracujících firem

Šikovný elektrikář se nikdy nemusí bát o zajímavou a dobře honorovanou práci.

 

Uplatnění absolventa oboru elektrikář

 • Velmi dobré uplatnění na trhu práce
 • Uplatní se na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení
 • Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou

 

Fotky

Předměty ve výuce

Kategorie a názvy vyučujících předmětůPočet týdenních vyučovaných hodin
I.II.III.Celkem
Povinné
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská výchova 1 1 1 3
Matematika 2 2 1 5
Fyzika 1 1   2
Chemie     1 1
Biologie a ekologie 1     1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Obsluha osobních počítačů 1 1 1 3
B. Odborné předměty
Ekonomika   1 1 2
Základy elektrotechniky 4     4
Elektrické stroje a přístroje   2   2
Elektronika   3 2 5
Elektrické měření     3,5 3,5
Technologie 2 1,5 2 5,5
Odborný výcvik 17,5 17,5 17,5 52,5
Celkem 33 34 34 103,5

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde