O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Název:                                                Zednické práce

Kód a název oboru vzdělání:             36-67-E/01 Zednické práce

Délka studia:                                      3 roky

Forma vzdělávání:                             denní studium

Stupeň vzdělání:                                střední vzdělání s výučním listem

Platnost:                                             od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent oboru se uplatní v povolání zednické práce.

Je schopen provádět jednoduché  zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálu, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy zdiva, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace.

Tabulka ukazuje počet týdenních vyučovaných hodin. 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

     Počet týdenních vyuč.hodin

I.

II.

III.

Celkem

Povinné

A. Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura

2

1,5

1,5

5

Cizí jazyk (AJ, NJ)

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

1

1

-

2

Chemie

-

-

1

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Obsluha osobních počítačů

1

1

1

3

B. Odborné předměty

Ekonomika

-

1

1

2

Odborné kreslení

1

1

1,

3

Materiály

1

1

1

3

Přestavby budov

-

-

1

1

Vybrané stati

-

1

-

1

Technologie

1

1

2

6

Odborný výcvik

17,5

17,5

17,5

52,5

Počet hodin celkem

32,5

32

32

96,5

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz