O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

75-41-E/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Učební plán

Tabulka ukazuje počet týdenních vyučovaných hodin.

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč.hodin

I.

II.

III.

Celkem

Povinné

A. Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura

2

1,5

1,5

5

Cizí jazyk (AJ, NJ)

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

1

1

-

2

Chemie

-

-

1

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Obsluha osobních počítačů

1

1

1

3

B. Odborné předměty

Ekonomika

-

1

1

2

Úklidové práce

1

-

-

1

Příprava pokrmů

1

1

2

4

Šití a opravy prádla a bytových doplňků

-

1

1

2

Praní a žehlení

-

1

-

1

Základy pečovatelství

1,5

1

2

4,5

Zdravotní a rodinná výchova

1

2

1

4

Odborný výcvik

17,5

17,5

17,5

52,5

Počet hodin celkem

33

33

33

99

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz