Zvolte jazyk

O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Nástavbové studium obor Podnikání

O oboru Podnikání

Dvouleté maturitní denní studium (podmínka je mít výuční list)

Podnikání m

Tento studijní program je vhodný pro absolventy jakéhokoli tříletého oboru zakončeného výučním listem. Obor je vhodný pro budoucí podnikatele a manažery na nižších i vyšších stupních řízení.  

Studiem na naší škole získáte znalosti a dovednosti z podnikatelského prostředí jednotlivců /OSVČ/, malých i velkých firem. Objasníme Vám základní pravidla a systémy v ekonomických, personálních, účetních, manažerských, bankovních a administrativních dovednostech, potřebných k uplatnění v praktickém životě. Seznámíte se s postupy a technikami z oblasti marketingu a managementu. Zvládnete ústní i písemnou komunikaci s obchodními partnery, státními orgány a dalšími institucemi. Porozumíte vzájemným vazbám trhu, jak na straně nabídky, tak i poptávky. Osvojíte si pravidla řízení kolektivu, naučíme Vás techniky jednání s podřízenými i nadřízenými. V neposlední řadě získáte základní informace v oblasti pracovního a obchodního práva. 

Po úspěšném zakončení budete schopni samostatně vést jednoduchou účetní agendu vlastní, potažmo i v tomto oboru podnikat.  

Tento program nabízíme také ve formě tříletého dálkového studia.

Praktické uplatnění nástavbového studia obor podnikání

Absolventi naší školy se mohou realizovat ve vedoucích pozicích výrobních i nevýrobních podniků, rovněž v organizacích státní správy, např. jako referenti finančních úřadů a zaměstnanci územně samosprávních celků.

Díky získaným znalostem a dovednostem se naši absolventi mohou uplatnit i jako drobní podnikatelé – OSVČ, zaměstnanci jednotlivých podnikových oddělení, např. mzdového, personálního, obchodního, administrativního, logistického nebo technického. Své znalosti mohou využít také v oblasti finančnictví a pojišťovnictví. 

Naši absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vyšších odborných i vysokých školách. 

Naši absolventi

Přečtěte si, co o naší škole píší absolventi oboru podnikání:

Ing. Vladislav Poverin

Absolvent 2017.

Aktuálně: Informační Management - nyní jako Datový analytik ve ŠKODA

Vzdělání otevírá spoustu dveří a zajímavých možností, a ISŠ Semily je skvělým místem, kde tuto cestu začít. Nikdy bych neřekl, že budu pokračovat na VŠ a v rámci studia se podívám do zemí jako jsou Norsko, Španělsko či USA.

Petra Matoušová

Absolventka 2017 v oboru Podnikání (nástavbové studium).

Aktuálně referentkou kvality a administrativy v autodopravě.

"Stojí to za to :). Neváhejte a studujte v Semilech. Učitelům tímto velké díky za jejich podporu a přístup."

Dominik Šálek

Absolvent 2016 v oboru truhlář, tesař a Podnikání (nástavbové studium).

Aktuálně podniká v oboru truhlář a tesař.

„Rád bych poděkoval učitelům za několik příjemně strávených let ve škole ISŠ Semily.“

Ondřej Taclík

Absolvent 2015 v oboru Podnikání (nástavbové studium). Dále Instalatér (2013) a Elektrikář (2017).

Aktuálně vlastní firmu, která se zabývá vším okolo oboru elektro – montáže, revize, opravy. 

„Chci poděkovat všem kantorům, kteří mě vyučovali, za dobrý přístup a hromadu znalostí, které mě naučili. Vám současným nebo budoucím žákům přeji spoustu školních i životních úspěchů. Vzdělání a znalost něčeho je největší a nejdůležitější investice v životě.”

Bc. Bořivoj Hlava

Absolvent 2005 v oborech Truhlář a Podnikání (nástavbové studium).

Aktuálně pracuje ve vývoji počítačových her v Helsinkách na pozici Gameplay Designer pro finskou společnost Redhill Games.

„Doufám, že se učitelům i škole daří dobře i v současném poněkud komplikovaném období a posílám pozdravy.“

Bc. Oto Klapka, DiS.

Absolvent 2004 v oborech Provoz služeb a Podnikání (nástavbové studium).

Aktuálně pracuje na Akutním příjmu interní kliniky 3. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.

„Nevím, jestli jsem úspěšný, nicméně má práce mne baví, a za to, že mohu pracovat, vděčím především vám všem ze SŠ!“

Ing. Jan Šrajer, Ph.D.

Absolvent 1999 v oborech Truhlář a Podnikání (nástavbové studium).

Aktuálně konstruktér ve firmě Marbach ČR.

„Po 10 letech zkušeností s výzkumem, výukou a práce se studenty na vysoké škole a dalších 8 letech praxe v konstrukci vysekávacích nástrojů musím poděkovat ISŠ Semily za výbornou přípravu do mého budoucího uplatnění na trhu práce.  Spojení řemesla a základů podnikání mi při navazujícím studiu i v praxi byly vždy velkou výhodou. Vězte, že absolventi se znalostí praktické stránky věci mají vždy velký náskok a dobré předpoklady k dalšímu uplatnění nejen na trhu práce. Děkuji všem pedagogům, kteří se o nás starali a tak dobře nás připravili. Byli a jste skvělí. SŠ Semily vám za sebe rozhodně doporučuji.“

Mgr. Vít Rutkovský

Absolvent 1999 v oborech Truhlář a Podnikání (nástavbové studium).

Aktuálně učitel na Střední škole v Semilech.

„Ve své profesním životě jsem dlouhá léta kombinoval soukromé podnikání v truhlářské výrobě a výuku na střední škole. Během studia na vysoké škole jsem dal přednost pedagogické profesi. Místní školní prostředí znám z pětiletého žákovského a nyní již i patnáctiletého učitelského působení. Na základě těchto zkušeností mohu s čistým svědomím školu i obor Podnikání zájemcům doporučit, protože nabízí ideální kombinaci znalostí a dovedností pro budoucí profesní karieru.“

Mgr. Roman Zelinka, MBA (Roman Le Grand)

Absolvent 1997 v oboru Truhlář a Podnikání (nástavbové studium).

Aktuálně vedoucí personálního oddělení společnosti Rohlik.cz. Dále senior poradce pro oblast lidského kapitálu ve vlastní poradenské společnosti Human Capital Europe, s.r.o.

Fotky a videa

Poznáváme se

Učíme se

Slavíme

Maturujeme

Obsah výuky

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

     Počet týdenních vyuč.hodin

I.

II.

Celkem

Povinné
A. Povinné vzdělávací předměty      

Český jazyk a literatura

3 4 7

Cizí jazyk (AJ, NJ)

3 5 8

Tělesná výchova

2 2 4
Ekonomika 3 3 6
Právo 2 2 4
Management a marketing 2 2 4
Účetnictví - daňová evidence 3 3 6
Chod podniku - 3 3
Hospodářské výpočty - 2 2
Písemná a elektronická komunikace 2/2 2 4
Psychologie 2 -

2

B. Volitelné vzdělávací oblasti

Občanská nauka

1 - 1

Dějepis

  - 1
Základy přírodních věd 2 - 2

Matematika

3 4 7
Výpočetní technika 2 3 5
 
Počet hodin celkem 31 35 66

Vyučující odborných předmětů jsou nejen pedagogičtí odborníci, ale také lidé s praxí v daných oborech. Dokážou tedy velmi dobře vyhodnotit výtěžnost teoretické přípravy do praxe. Dalším bonusem je spolupráce vyučujících napříč jednotlivými předměty, což umožňuje logickou a obsahovou propojenost a návaznost.

Ekonomika

Naučíme Vás chápat vazby mezi lidmi, firmami, penězi a státem. Proniknete do tajů této společenské vědy. Zorientujete se v základních ekonomických pojmech. Naším cílem není pouhé naučení se frázím, my usilujeme o logické pochopení předmětu. Budete umět vyhodnotit podstatné a nepodstatné ekonomické jevy a zhodnotit jejich základní důsledky pro sebe a celou společnost.

Podklady: Kniha – EKONOMIKA nejen k maturitě; Ing. Petr Klínský – Ing. Otto Münch, nakladatelství EDUKO, ISBN 978-80-88057-42-0

Marketing a management

Naučíme Vás, jak být dobrým stratégem, organizátorem, mediátorem, vedoucím pracovníkem a koordinátorem. Budete vědět, jakým způsobem využít technologií, finančních i přírodních zdrojů, a hlavně jakým způsobem získat, využít a správně ohodnotit lidské zdroje v organizaci. To vše pomocí různých MNG technik a analýz, které po dokončení zvládnete samostatně dle požadavků Vašeho podnikání.

Podklady: Základy marketingu 1. a 2. díl, Ing. Marek Moudrý, nakladatelství Computer Media, ISBN 978-80-7402-000-1; 879-80-7402-001-8

Účetnictví – Daňová evidence

Zbavíme Vás mýtů o složitosti účetnictví a daní v ČR. Naučíme Vás rozlišit účetnictví a daňovou evidenci. V návaznosti na zákony ČR budete umět rozhodnout o využití těchto způsobů vedení účetních záznamů a budete s nimi umět pracovat. Dokážete samostatně vést daňovou evidenci podnikající fyzické osoby. Proniknete do základních pravidel účetnictví /dříve „podvojné účetnictví/.

Podklady: Nakladatelství Ing. Pavel Štohl – Daňová evidence, ISBN 978-80-88221-24-1; Učebnice účetnictví, ISBN 978-80-88221-04-3, Sbírka příkladů k učebnici účetnictví ISBN 978-80-8822-14-18

CHoP – chod podniku

Teoretické znalosti získané v účetnictví velmi dobře zúročíte v tomto předmětu, který je orientován na praktické účtování jednoduchých hospodářských operací – Daňovou evidenci pro plátce i neplátce DPH. Naučíme Vás pracovat s účetním programem Pohoda – „POHODA umožňuje zpracování daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Program je určen pro plátce i neplátce DPH“.

Podklady: účetní SW Pohoda

Hospodářské výpočty

Na praktických příkladech Vám ukážeme jak posoudit, co je pro podnikání VÝHODNÉ popř. NEVÝHODNÉ z pohledu financí. Po absolvování tohoto předmětu si dokážete spočítat mzdu, porovnat vhodnost jednotlivých finančních produktů na trhu. Budete umět propočítat množství materiálu potřebného k výrobě jednotlivých produktů, zkalkulovat cenu produktu tak, aby byl uplatnitelný na trhu. Budete schopni samostatně sestavit jednoduché daňové přiznání pro OSVČ, vyhotovit podnikatelský záměr a následný podnikatelský rozpočet pro začátek Vašeho podnikání.

Podklady – vlastní skripta SŠ Semily

Právo

Naučíme vás, jak se vyznat ve změti právních norem. Pochopíte právní logiku a zjistíte, že to ani zdaleka není tak těžké, jak se na první pohled může zdát. Nestanete se sice právníky, ale získáte přehled o svých právech a jak se vyhnout problémům. 

Nezajímáš se o právo? Právo se zajímá o tebe! A neznalost neomlouvá!

Číst více

Vysvětlíme vám, že existuje určitá právní hierarchie. Jaké druhy právních norem máme. Jak je číst a jak pochopit jejich význam. Co znamenají konkrétní právní termíny. Jak se chovat, abyste se sami svou neopatrností nedostali do právních problémů, které by už nemusel za vás vyřešit ani advokát. Jak po právní stránce jednat s úřady, zaměstnanci i zaměstnavatelem. Co dělat, pokud se dostanete do konfliktu se zákonem nebo jiným právním předpisem. A mnoho dalšího…

Výpočetní technika

Počítače jsou dnes naprostou samozřejmostí, ale zdaleka ne každý je umí efektivně využívat naplno. Osvojíte si u nás praktické dovednosti, které jsou potřebné v reálné praxi. Neučíme nudnou teorii, ale předáváme studentům praktické znalosti zábavnou formou, protože to, co studenta baví, to mu jde nejlépe.

Číst více

V praktických cvičeních získáte dovednosti v

  • MS Word (psaní dopisů, nabídek...),
  • MS Excel (nsátroj na zpracování dat, výpočty, přehledné grafy...),
  • MS PowerPoint (elegantní prezentace),
  • MS Outook (práce s e-maily, kalendářem, úkoly...),
  • naučíte se pracovat se soubory, fotkami, videi…

Váš učitel nebude mít v úmyslu nachytat vás na neznalosti, ale bude vaším pomocníkem a průvodcem na cestě k novým objevům tajů světa počítačů.

Písemná a elektronická komunikace

Tvorba podnikových dokumentů, oslovení a vztah se zákazníkem či obchodním partnerem. Jste nesrozumitelní? Nikdo o vašem umění neví? Máte špatně formulované dokumenty? Komunikace je základním prvkem podnikání a v tomto předmětu se seznámíš s různými komunikačními nástroji.

Český jazyk a literatura

Vzdělávání v oblasti komunikace se snažíme v maximální míře propojit s praktickým životem. Absolventi by měli během studia získat takové dovednosti, které jim jednou umožní stát se úspěšnými na trhu práce. Na výuku českého jazyka je nahlížíme komplexně, teoretické poznatky z mluvnice a slohu jsou aplikovány při práci s textem a přetvářeny v praktické komunikační dovednosti. Studenti pracují s informacemi z různých zdrojů, podrobují je kritické analýze a jsou podporováni v kreativních činnostech. Interpretace uměleckého díla probíhá v literárněhistorickém kontextu, při čtení je důraz kladen na porozumění a prožitek. Příprava k maturitní zkoušce probíhá cíleně dle aktuálního Katalogu požadavků k MZ, vydaného CERMATem.

Matematika

Vzdělávání v této oblasti směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni využívat matematické myšlení za účelem úspěšného zvládání různých finančních situací. Dále by měli umět efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích; rozumět matematicky vyjádřeným informacím, interpretovat statistické a ekonomické údaje.

Cizí jazyk (angličtina / němčina)

Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení jazykových znalostí a komunikativních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Společného evropského rámce pro jazyky. Vede ke komunikaci v cizím jazyce v různých životních situacích, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata. Absolventi by se měli naučit efektivně pracovat s cizím textem včetně odborného, měli by ho umět zpracovat a využít jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových dovedností a znalostí.

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde