O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

36-52-H/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Obor Instalatér je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru. Po ukončení přípravy v oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent tohoto oboru připraven samostatně vykonávat instalatérské práce tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby.

Učební plán

Tabulka ukazuje počet týdenních vyučovaných hodin.

Kategorie a názvy vyučujících předmětů
Počet týdenních vyučovaných hodin
I.
II.
III.
Celkem
Povinné
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
2
1,5
1,5
5
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská výchova
1
1
1
3
Matematika
2
2
1
5
Fyzika
1
1
 
2
Chemie
   
1
1
Biologie a ekologie
1
   
1
Tělesná výchova
1
1
1
3
Obsluha osobních počítačů
1
1
1
3
B. Odborné předměty
Ekonomika  
1
1
2
Technické kreslení
1
2 1
4
Materiály 2    
2
Stavební konstrukce 1     1
Instalace vody a kanalizace 1,5
2
2,5
6
Vytápění 1 2
2,5
5,5
Plynárenství
1
2
3
Odborný výcvik
17,5
17,5
17,5
52,5
Celkem
35
335
35
105

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz