Zvolte jazyk

O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Učební obor INSTALATÉR

O učebním oboru instalatér

 

Instalatér je prestižní obor s velkou perspektivou a různorodou zajímavou prací.Instalater m

Získané znalosti a dovednosti:

 • Montáž a spojování potrubí domovních i veřejných rozvodů vody a kanalizace
 • Montáž zařizovacích předmětů koupelen a kuchyní
 • Opravy a výměny baterií, rekonstrukce rozvodů a zařízení bytových jader
 • Montáž ústředního vytápění - od kotle po radiátory včetně regulace
 • Montáž plynových rozvodů, napojení plynových spotřebičů
 • Získání zkušeností s ovládáním moderní techniky
 • Svářečský průkaz- získání oprávnění pro svařování kovů a plastových rozvodů, pájení a lisování měděných trubek

Finanční podpora při studiu:

 • Obor Instalatér je podporován Libereckým krajem, žáci tak dostávají každý měsíc motivační stipendium 500 korun (celkem 15 000). Navíc mají možnost získat i pololetně vyplácená prospěchová stipendia, za tříleté studium oboru v celkové výši 12 000 korun
 • Žáci druhých a třetích ročníků dostávají za produktivní práci odměnu, která může být až  ve výši 1000 korun za měsíc

Další výhody při studiu:

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv)
 • Vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • Svářečské kurzy:
  • 2. ročník - kurz svařování plastů
  • 3. ročník - kurz svařování kovů plamenem a kurz pájení a lisování mědi
 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, odborných exkurzích
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu internetem
 • Možnost ubytování v příjemném a dobře vybaveném domově mládeže
 • WIFI free pro žáky
 • Škola s tradicí a moderním vybavením, individuální přístup k žákům, příjemná a přátelská atmosféra

Délka a způsob studia:

 • Studium trvá 3 roky, absolvent získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku mohou pracovat na zakázkách přímo na stavbách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla.
 • Odborný výcvik může probíhat v provozu spolupracujících firem

Řemeslníků je stále málo a stavebnictví je nikdy nekončící obor. Výsledky tvé práce budou vidět!

Uplatnění absolventa oboru INSTALATÉR

 • Velmi dobré uplatnění na trhu práce
 • Samostatně provádí montáž, opravy a údržbu domovních rozvodů studené a teplé vody, rozvodů kanalizace, montáž umývadel, van a dalších zařizovacích předmětů včetně armatur, montáž rozvodů ústředního vytápění, otopných těles, rozvodů domovního plynovodu a napojení plynových spotřebičů
 • Uplatnit se může i u stavebních a montážních firem, které se zabývají rozvody vodovodů, kanalizace, vytápění a plynu
 • Možnost uplatnění v praxi zvyšuje získání svářečského průkazu během studia
 • Po vyučení může samostatně podnikat na živnostenský list
 • Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou.

Fotky

 

Předměty ve výuce

Kategorie a názvy vyučujících předmětůPočet týdenních vyučovaných hodin
I.II.III.Celkem
Povinné
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská výchova 1 1 1 3
Matematika 2 2 1 5
Fyzika 1 1   2
Chemie     1 1
Biologie a ekologie 1     1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Obsluha osobních počítačů 1 1 1 3
B. Odborné předměty
Ekonomika   1 1 2
Technické kreslení 1 2 1 4
Materiály 2     2
Stavební konstrukce 1     1
Instalace vody a kanalizace 1,5 2 2,5 6
Vytápění 1 2 2,5 5,5
Plynárenství   1 2 3
Odborný výcvik 17,5 17,5 17,5 52,5
Celkem 35 335 35 105

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde