O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - obor POŽÁRNÍ OCHRANA

Výsledky

 Přijatým žákům blahopřejeme.

Nepřijatým žákům doporučujeme požádat o nové rozhodnutí (viz. příloha). Vzhledem ke skutečnosti, že někteří přijatí žáci zvolí ke studiu jinou školu, budou následně přijati žáci, kteří se nyní umístili na dalších místech.

Poučenížádost o vydání nového rouhodnutí.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - obor Podnikání - denní forma

Výsledky NS

Gratulujeme přijatým uchazečům

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - obor Podnikání - dálková forma

Výsledky ND

 

Gratulujeme

 

Informace o přijímacím řízení

Škola odeslala pozvánku k přijímacímu řízení. Uchazeči obdrží informace o průběhu zkoušky konané dne 8. 6. 2020.

Pr zk

 

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

Počet volných míst

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
39-08-M/01 Požární ochrana denní 4 roky 0
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 6
64-41-L/51 Podnikání (dálková dálková 3 roky 14

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
23-56-H/01 Obráběč kovů denní 3 roky 3
33-56-H/01 Truhlář denní 3 roky 8
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 8
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 7
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 7
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 9
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 8
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 7

Přihlášky škola přijímá do naplnění kapacity.

 

 

Aktuální informace MŠMT v mimořádné situaci

Další informace

 

Výsledky přijímacího řízení 2020 - učební obory

Obráběč kovů    Elektrikář    Instalatér    Truhlář
             
Tesař   Zedník   Zednické práce   Pečovatelské služby
             

 

 

 

 

Rozhodnutí ředitele školy k přijímacímu řízení v roce 2020  - 1. kolo přijímacího řízení

Základní informace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2019/2020.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu
ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
8. 6. 2020

 

Celý dokument MŠMT naleznete zde.

 

Počty přijímaných žáků dle oborů:

Maturitní obory
Název oboru Kód oboru Počet přijímaných žáků
Požární ochrana 39-08-M/01  30
Nástavbové studium oboru Podnikání - denní forma 64-41-L/51 30
Nástavbové studium oboru Podnikání - dálková forma 64-41-L/51 30
Učební obory
Elektrikář 26-51-H/01 18
Instalatér 36-52-H/01 18
Obráběč kovů 23-56-H/01 10
Tesař 36-64-H/01 10
Truhlář 33-56-H/01 18
Zedník 36-67-H/01 15
Zednické práce 36-67-E/01 10
Pečovatelské služby 75-41-E/01 16

 

 Požadavky pro zařazení uchazeče do přijímacího řízení:


Požární ochrana

 
• vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
• výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
• potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru požární ochrana
• potvrzení o členství v SDH nebo v TJ (je-li uchazeč členem)
• podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2020
• termín přijímacích zkoušek 14. 4. a 15. 4. 2020 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (neplatné - z důvodu mimořádné situace je jednotný termín 8. 6. 2020)
(1. náhradní termín 13. 5., 2. náhradní termín 14. 5. 2020)
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově
 
Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení
 


Učební obory


• vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
• výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
• potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
• podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2020
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově
 
Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení  
 

 Nástavbové studium denní forma vzdělávání


• vyplněná přihláška s prospěchem za druhé pololetí 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku studia učebního oboru
• podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2020
• ověřená kopie výučního listu (předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud nebyl vydán v době podání přihlášky)
• ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce (předloží uchazeč neprodleně, pokud nebylo vydáno v době podání přihlášky)
• termín přijímacích zkoušek 14. 4. a 15. 4. 2020 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 13. 5., 2. náhradní termín 14. 5. 2020) 
(neplatné - z důvodu mimořádné situace je jednotný termín 8. 6. 2020)
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 
 
Kritéria hodnocení přijímacího řízení


Nástavbové studium dálková forma vzdělávání


• vyplněná přihláška podaná na adresu školy do 1. března 2020
• ověřená kopie výučního listu
• ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce
• neověřené kopie vysvědčení za 2. a 3. ročník studia učebního oboru
• termín přijímacích zkoušek 12. 4. a .13. 4. 2020 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 13. 5., 2. náhradní termín 14. 5. 2020)
(neplatné - z důvodu mimořádné situace je jednotný termín 8. 6. 2020)
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 
 
Kritéria hodnocení přijímacího řízení
 

 
Pro přijetí je nutné ve škole odevzdat zápisový lístek (s výjimkou nástavbového studia), který uchazeči ze základní školy obdrží ve své škole. Ostatní uchazeči získají zápisový lístek na krajském úřadě na základě zaslání žádosti.

Žádost si můžete stáhnout zde:

Žádost o zápisový lístek Liberecký kraj klikněte  zde

Žádost o zápisový lístek Královehradecký kraj klikněte zde

 

Přihlášky ke studiu:


Přihlášku ke studiu na střední škole si můžete stáhnout zde:
 

Cvičné testy k přijímacímu řízení  - matematika a český jazyk - si můžete vyzkoušet zde nebo zde
 
  • Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/20 je k dispozici zde
 Informace o přijímacím řízení společnosti CERMAT
 
 
V případě, že si chcete prohlédnout prostory školy, pohovořit si s vyučujícími nebo hlavním vychovatele, můžete si domluvit individuální návštěvu.
Jste srdečně vítáni.
 

 

 

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz