Select your language

History school
Fields of education
Advantages of studying with us
Photo

Předání maturitního vysvědčení

Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne v pátek 7. 6. v obřadní síni semilské radnice. V 9:00 obdrží maturitní vysvědčení absolventi oboru Podnikání, od 9:30 pak absolventi oboru Požární ochrana.

 

Jarní termín 2024

 

 Rozpis ústní části MZ

 

Žák podává k maturitní zkoušce (řádný / opravný / náhradní termín) přihlášku k MZ nejpozději do:
1. prosince 2023 pro jarní zkušební období.

 Přihlášku naleznete zde.

 

Ředitel školy v souladu s ustanovením §79 odst. 3 školského zákona určil nabídku povinných a nepovinných zkoušek takto:

 Stanovení MZ

ČJL............................................. Český jazyk a literatura

CJ............................................... Cizí jazyk                Možnost volby CJ: AJ, NJ

Ma............................................... Matematika

PP..............................................  Písemná práce

Ek............................................... Ekonomika (ústní zkouška)

MM............................................  Řízení podniku (ústní zkouška)

PZ..............................................  Praktická zkouška (praktická zkouška)

PoPr...........................................  Požární prevence (ústní zkouška)

PoRe..........................................  Požární represe (ústní zkouška)

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka. Dále pak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program).

Termíny konání didaktických testů

Praktická část MZ - fyzické testy se konají na hřišti Gymnázia Semily 26. 4. od 9:30. Ovál má délku 200m.

Další informace naleznete:

https://maturita.cermat.cz/

Užitečný web:

 

Témata MZ:

 

 

 

Rozpis ústní části maturitní zkoušky MZ2023P, které se uskuteční 13. 9. 2023 naleznete zde.

Ústní maturitní zkouška se uskuteční v Bílé budově v učebně 1L.

Přesné termíny konání DT naleznete zde.

Další informace naleznete zde a na MŠMT

Termíny zkoušek:

 • 4. - 5. 9. opravný termín státní části MZ
 • 6. 9. písemná část MZ – Český jazyk
  • začátek zkoušky v 8:00
 • 7. 9. písemná část MZ – Anglický jazyk
  • začátek zkoušky v 8:00
 • 8. 9. opravný termín MZ praktická část 2NS, 3ND, 4PO
  • Fyzické testy - od 9:00 stadion Semily
 • 13. 9. náhradní a opravný termín MZ (ústní a profilová část)
  • od 8:00 žáci třídy 2NS
  • od 12:00 žáci třídy 4PO

 

 

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat od 4. do 8. září 2023.

Další informace naleznete na stránkách Cermatu.

 

 

 

Rozpis ústních maturitních zkoušek tříd 2NS a 3ND, které se konají od 22. 5. do 25. 5. naleznete zde 

 

Rozpis ústních maturitních zkoušek třídy 4PO, které se konají od 16. 5. do 19. 5. naleznete zde 

 

 

Maturitní zkouška - jarní termín školního roku 2022-23

 

Písemné práce s ČJ a AJ se konají v Bílé budově školy 24. 4. a 25. 4. 2023. v učebnách 1L, 1P, 2L, 2P. Začátek zkoušky je v 8:00.

 Didaktické testy

DATUM KONÁNÍ 

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT

ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY 

2. května 2023

Matematika

 8:00

 

Anglický jazyk

 13:30

3. května 2023

Český jazyk a literatura

 8:00

Podrobnější údaje o DT

 

Důležité informace obecného charakteru naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturitní zkouška podzimní termín 2022

 

Termíny podzimní části MZ 2023:

1. - 2. 9. 2022          - opravný termín státní části MZ (viz. odkaz výše)

6. 9.                         - písemná část MZ – Český jazyk (začátek práce v 8:00)

7. 9.                         - písemná část MZ – Anglický jazyk (začátek práce v 8:00)

8. 9. 2022                - opravný termín MZ praktická část 2NS, 3ND, 4PO (začátek práce v 8:00, fyzické testy budou začínat v 10:00 na stadionu v Semilech)

13. 9. 2022              - náhradní a opravný termín MZ (ústní a profilová část) nástavbové studium (zahájení zkoušek v 8:00)

14. 9. 2022              - náhradní a opravný termín MZ (ústní a profilová část) obor Požární ochrana (zahájení zkoušek v 8:00)

Podrobný rozpis ústní a profilové části 2NS:

Rozpis NS

Podrobný rozpis ústní a profilové části 4PO: 

Rozpis PO m

 

Jednotné zkušební schéma didaktických testů v podzimním zkušebním období 2022 (cermat.cz) 

 

 

Maturitní zkouška jarní termín 2022

Žák podává k maturitní zkoušce (řádný / opravný / náhradní termín) přihlášku k MZ nejpozději do:
1. prosince 2021 pro jarní zkušební období.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny
konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období
roku 2022

 

Ředitel školy v souladu s ustanovením §79 odst. 3 školského zákona určil nabídku povinných a nepovinných zkoušek takto:

 Stanovení MZ

ČJL............................................. Český jazyk a literatura

CJ............................................... Cizí jazyk                Možnost volby CJ: AJ, NJ

Ma............................................... Matematika

PP..............................................  Písemná práce

Ek............................................... Ekonomika (ústní zkouška)

MM............................................  Management a marketing (ústní zkouška)

PZ..............................................  Praktická zkouška (praktická zkouška)

PoPr...........................................  Požární prevence (ústní zkouška)

PoRe..........................................  Požární represe (ústní zkouška)

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka. Dále pak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program).

Informace k jarnímu termínu maturitní zkoušce ze společnosti CERMAT naleznete zde.

Maturitní zpravodaj společnosti Cermat naleznete zde.

 

Témata k profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2021 - 2022

Dokument je ke stažení zde.

Témata k profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka pro školní rok 2021 - 2022

Dokument je ke stažení zde.

Školní seznam literárních děl 2021-2022

Seznam naleznete zde

Témata k profilové maturitní zkoušce školního roku 2021 - 2022

Požární represe Požární prevence

 

Ekonomika Management a marketing

 

Další informace naleznete:

https://maturita.cermat.cz/

Užitečný web:

https://www.novyamos.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústní opravná zkouška

Ústní opravná zkouška z ČJ proběhne ve středu 15. 9. 2021 od 8:00.

 

Náhradní termín praktické zkoušky

Náhradní termín praktické zkoušky je 26. 8. 2021 v 8:00 v budově školy.

 

Podzimní zkušební období 2021

Termíny konání
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat v období od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021.
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021.

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021.
Další informace naleznete na stránkách společnosti Cermat zde.

 

 

Přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky žák odevzdává řediteli školy, ve které zkoušku konal nebo měl konat, tímto způsobem:

Společná část

do 23. července 2021 (zná-li žák před tímto datem výsledky všech profilových zkoušek, je možné odevzdat přihlášku ke společné a profilové části najednou)

Profilová část

do 30. července 2021

koná-li žák praktickou zkoušku v období od 27. července do 27. srpna 2021, odevzdá přihlášku k praktické zkoušce pro podzimní zkušební období do 4 pracovních dnů ode dne, kdy tuto zkoušku konal nebo měl konat.

Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tedy může žák pro podzimní zkušební období podat pouze jednu přihlášku ke všem zkouškám (do 23. července 2021), v závislosti na stanovených termínech konání profilových zkoušek však může podat celkem až 3 přihlášky – první pouze ke zkouškám společné části (do 23. července 2021), druhou ke zkouškám profilové části vyjma praktické zkoušky (do 30. července 2021) a třetí k opravné nebo náhradní zkoušce praktické zkoušky konané v období od 27. července 2021 (do 4 pracovních dnů ode dne konání zkoušky).

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021.

Profilová část

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021.

 Dalsí informace naleznete zde.

 

 

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne dne 8. 7. 2021 od 13:00 v KC Golf Semily.
Srdečně zveme všechny maturanty i jejich rodinné příslušníky a přátelé.
https://mapy.cz/s/nudegatogo.

Maturitní zkouška 2021

 • Rozpis ústní maturitní zkoušky třídy 2NS konané dne 21. 6. - 23. 6. naleznete zde.
 • Rozpis ústní maturitní zkoušky třídy 3ND konané dne 24. 6. naleznete zde.
 • Rozpis ústní maturitní zkoušky třídy 4PO konané dne 28. 6. - 30. 6. naleznete zde.

Informace o zveřejnění výsledků DT a o navýšení termínů konání (mimořádném termínu DT) naleznete zde.

 

 

Termíny maturitní zkoušky
(aktualizováno 13. 5. 2021)

 • Didaktické testy
  • 24. 5.
   • od 8:00 Matematika
   • od 13:30 Anglický jazyk
  • 25. 5.
   • od 8:00 Český jazyk
  • 26. 5.
   • od 13:00 Německý jazyk
   • od 13:00 Ruský jazyk

 • Praktická maturitní zkouška
  • 7. 6. - třída 4PO
  • 9. 6. - třída 2NS
  • 10. 6. - třída 3ND

 • Ústní maturitní zkouška
  • 21. 6. – 25. 6. (2NS, 3ND)
  • 28. 6. – 30. 6. (4PO)

 MŠMT PŘEDSTAVILO DETAILY K MATURITÁM
(zveřejněno 29. 1. 20021)

Informace k průběhu maturitní zkoušky jarního termínu roku 2021 naleznete zde a zde.

 

 

 

 

Termíny částí maturitní zkoušky 2020-21

NEAKTUÁLNÍ

Datum Zkouška
29. 04. 2021 - 30. 4. 2021 Praktická část MZ třídy 4PO
3. 5. 2021 - 6. 5. 2021 Společná část MZ (DT) dle Cermatu
13. 05. 2021 Praktická část MZ třídy třídy 2NS
17. 05. 2021 Praktická část MZ třídy třídy 3ND
17. 5. 2021 - 21. 5. 2021 Ústní část MZ třídy 4PO
24. 5. 2021 - 26. 5. 2021 Ústní část MZ třídy 2NS
27. 5. 2021 - 28. 5. 2021 Ústní část MZ třídy 3ND

 

Metodika k organizaci a průběhu maturitní zkoušky 2021 
(Metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů)

Dokument naleznete zde.

 

T

Mobilní aplikace ČŠI, která by mohla pomoci při přípravě zde.

Další informace a videa: Dáme to! - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Informace k DT ČJ (aktualizace 5. 5. 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní zkušební období


Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 4. září 2020.

Praktická část MZ 2020 podzim bude probíhat dne 8. 9. 2020 v učebně číslo 8 v hlavní budově školy. Žáci konající tuto zkoušku se dostaví 7:30 před zkušebné místo.

Ústní zkoušky proběhnou v termínu 15. -17. 9. 2020.

 

 Podrobný rozpis MZ 2020 podzimní termín termín - ústní zkoušky

Rozpis m

 

Maturující se dostaví 15 minut před zahájením zkoušky. 

 

 

 

 

Podrobný rozpis MZ 2020 jarní termín - ústní zkoušky

Třída 2NS
Rozpis MZ 2020 ústní 2NS.0001

 

Třída 3ND
Rozpis MZ 2020 ústní 3ND.0001 

Termíny maturitní zkoušky jaro 2020

Datum Zkouška
1. 6. 2020 DT předmět anglický jazyk, matematika
2. 6. 2020 DT předměty český jazyk a literatura, německý jazyk
4. 6. 2020 Praktická část MZ třída - 2NS
5. 6. 2020 Praktická část MZ třída - 3ND
9. - 11. 6. 2020 Ústní část třída - 2NS
15. - 16. 6. 2020 Ústní část třída - 3ND

 

 

Informace o maturitní zkoušce v mimořádné situaci

Informace ze stránek MŠMT:

 

Nové informace k maturitní zkoušce 2020 - maturitní zpravodaj

Naleznete na adrese: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

Důležité termíny:

Termíny maturitní zkoušky jaro 2020

 

 

Témata ke školní části maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2019 - 2020

Dokument je ke stažení zde.

Témata ke školní části maturitní zkoušky z německého jazyka pro školní rok 2019 - 2020

Dokument je ke stažení zde.

Školní seznam literárních děl 2019-2020

Aktualizovaný seznam naleznete zde.

Témata k ústní maturitní zkoušce školního roku 2019 - 2020

Ekonomika Management a marketing

 

 

Přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2020


Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce – jaro 2020
Od: pondělí 02. prosince 2019 00:00
Do: pondělí 02. prosince 2019 23:59
Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na formuláři, který je k dispozici zde. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Maturitní zkouška 2019 - podzimní termín

Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek od společnosti CERMAT jsou k dispozici zde.

 

Rozpis ústních maturit 2019

Souhrnnou informaci o maturitní zkoušce, kterou vydává společnost CERMAT ve formě maturitního zpravodaje naleznete zde: ČJMcizí jazyk.

 

Témata ke školní části maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2018 - 2019

Dokument je ke stažení zde.

Témata ke školní části maturitní zkoušky z ruského jazyka pro školní rok 2018 - 2019

Dokument je ke stažení zde.

Školní seznam literárních děl 2018-2019

Aktualizovaný seznam naleznete zde.

Témata k ústní maturitní zkoušce školního roku 2018 - 2019

Ekonomika Management a marketing

 

Informace k maturitní zkoušce 

Bližší informace naleznete na stránkách www.novamaturita.cz.

   

Termíny maturit

Základní tabulka s termíny
Spolecna tab m

Celkový rozpis naleznete také zde

 

praktická maturitní zkouška
14. 5.  nástavba denní
16. 5.  nástavba dálková

písemná maturitní zkouška (státní část)
10. 4. písemná zkouška z ČJ
11. 4. písemná zkouška z cizího jazyka

ústní maturitní zkouška (profilová část)
22. 5. až 24. 5.  podnikání - nástavba denní
27. 5. až 29. 5.  podnikání - nástavba dálková

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní zkušební období 2019

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2019S maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 je k dispozici zde.

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2019 je k dispozici zde.

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde