O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Střední škola Semily

Naše novinky

 Jsem rád, že v tomto školním roce se žáci opět mohou učit v běžném režimu – tedy ve třídách a dílnách, případně při zakázkách mimo školu. A že to těší i vyučující a žáky, o tom svědčí i mnoho nových akcí uskutečněných i v době mimo výuku.

Žáci se účastnili řady exkurzí, výletů, přednášek, sportovních aktivit a dalších akcí. Výjimečné bylo uspořádání soutěže v poskytování první pomoci a hasičské soutěže TFA. V Semilech jsme přivítali žáky ze škol z Liberce, Chomutova, Čáslavi, Kladna, Pardubic, Kolína a Příbrami. Náročnou organizaci jsme zvládli na výbornou, velmi příjemným bonusem jsou dvě umístění našich žáků na stupních vítězů.

Moje velké poděkování patří žákům za reprezentaci školy a organizační zajištění akcí, dále všem zaměstnancům školy za práci při všech uvedených akcích. Děkuji rovněž všem spolupracujícím firmám, organizacím, jednotlivcům i sponzorům, kteří nám pomohli.

Druhé poděkování patří žákům a učitelům, kteří skvěle prezentovali naši školu na veletrzích středních škol, které se již konaly v Trutnově, Liberci a Jičíně. A jistě si neméně dobře povedou i v Náchodě, Hradci Králové a Semilech.

Děkuji, velmi si vaší práce a nadšení vážím.

Ing. Bc. Petr Holubička, ředitel školy

 

Oznámení ředitelského volna
V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) z důvodů organizačních a technických vyhlašuji ředitelské volno na den:
pondělí 27.9.2021.
V úterý je státní svátek, výuka začíná ve středu 29.9.2021.

Ing. Bc. Petr Holubička
ředitel školy


Informace naleznete v sekci Maturitní zkouška.


V pondělí 1. 9. byl zahájen školní rok 2021-2022 i na Střední škole Semily. V maturitním oboru Požární ochrana a Podnikání a v učebních oborech Elektrikář, Instalatér, Obráběč kovů, Truhlář, Tesař, Zedník, Pečovatelské služby nastupuje do prvních ročníků 150 žáků.

Zahájení byli přítomni radní Libereckého kraje pan Mgr. Jiří Ulvr, který si stihl prohlédnout i vybavení školy a starostka města Semily paní Bc. Lena Mlejnková.

Přejeme všem žákům úspěšný vstup do školního roku.

Zahájení 1 1 Zahájení 1 8 Zahájení 1 10

Informace naleznete i na facebookovém profilu školy Střední škola v Semilech | Facebook 

Na základě nařízení vlády ČR ze dne 16.8.2021 jsou všichni žáci naší školy povinni účastnit se preventivního testování antigenními testy na možnou přítomnost onemocnění COVID-19.

Preventivního testování se nemusí účastnit žáci, kteří:

 • doloží, že mají řádně dokončené očkování proti COVID-19
  (od aplikace druhé dávky uběhlo 14 dní)
 • neproběhlo u nich ještě 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19
 • doloží negativní výsledek testování certifikovanou laboratoří ne starší, než 72 hodin.

Testování ve škole se provádí vždy na počátku pracovního dne 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 ve třídě nebo na pracovišti odborného výcviku. Testování ve třídě provádí třídní učitelé ve škole a učitelé odborného výcviku ve spolupráci se správcem budov na pracovištích.

Žáci všech tříd jsou povinni nosit při vstupu do školy ve společných prostorách roušky (respirátory) min. třídy FFP2. Při splnění podmínek povinného testování mohou žáci během vlastní výuky roušky (respirátory) odložit.

Zahájení školního roku 2021 – 2022 1. 9. 2021

 • Maturitní obory
  • Požární ochrana
   • První ročník
    Zahájení v sále kina Jitřenka v Semilech. Začátek v 8:45
   • Další ročníky
    Zahájení v kmenových třídách v 10:00
  • Nástavbové studium denní forma vzdělávání
   • První ročník
    Zahájení v nové budově školy ve třídě 1P v 10:00
   • Druhý ročník
    Zahájení ve třídě 3P v 10:00

  • Nástavbové studium dálková forma
   • První ročník
    Úvodní setkání se uskuteční v pondělí 30. 8. 2021 v 15:00 v hlavní budově školy
   • Další ročníky
    Zahájení výuky bude v pátek 3. 9. 2021 ve 14:00 v hlavní budově školy (další den výuky: 4. 9. 2021 od 8:00)
 • Učební obory
   • První ročníky
    Zahájení v 7:45 v hlavní budově školy
   • Druhý ročník
    Zahájení v 10:00 v hlavní budově školy
   • Třetí ročníky
    Zahájení na pracovištích odborného výcviku

   • Zahájení žáků učebního oboru Pečovatelské služby
    • První ročník
     Zahájení v 7:45 v hlavní budově školy
    • Druhý ročník
     Zahájení na pracovištích odborného výcviku
    • Třetí ročníky
     Zahájení v 10:00 v hlavní budově školy

 • Domov mládeže
  • Možnost ubytování 31. 8. 2021 od 17:00 nebo 1. 9. 2021 od 8:00

Předání dalších maturitních vysvědčení se uskuteční v pondělí 26. 7. 2021 9:00 v budově školy.

Předání výučních listů se uskuteční v pátek 16. 7. 2021 v 9:00 v budově školy.

Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne dne 8. 7. 2021 od 13:00 v KC Golf Semily.
Srdečně zveme všechny maturanty i jejich rodinné příslušníky a přátelé.
https://mapy.cz/s/nudegatogo.

V pátek 18. 6. se svou dlouholetou praxí vychovatelky domova mládeže loučila paní Květa Daníčková.
Děkujeme za skvělou práci v mnohdy nelehkých podmínkách, na kterou budou jistě vzpomínat i žáci, kteří byli při studiu na domově mládeže ubytovaní.
IMG 20210618 133812 m IMG 20210618 134152 m IMG 20210618 134321 m IMG 20210618 134521 m

Aktualizavané informace o průběhu MZ naleznete v sekci INFORMACE O STUDIU - MATURITNÍ ZKOUŠKA

Ředitel Střední školy Semily vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení.
Bližší informace naleznete v sekci INFORMACE O STUDIU - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Výsledky přijímacího řízeni oboru POŽÁRNÍ OCHRANA

Výsledky PO m

Přijatým žákům blahopřejeme.

Žáky, kteří se umístili pod čarou, žádáme ještě o čas, neboť hranice přijímaných žáků se bude pravděpodobně posouvat (z důvodu, že někteří přijatí žáci budou preferovat jinou školu). Zákonné zástupce žáků budeme v nejbližší době individuálně kontaktovat.

Přijatí žáci doručí zápisový lístek do školy nejpozději do 2. 6.

Pro odvolání prosím použijte tento formulář: formulář ve formátu Word, formulář ve formátu PDF.

 

Výsledky přijímacího řízení oboru PODNIKÁNÍ denní forma studia

Nástavba denní

 

Blahopřejeme přijatým.

Přijaté žáky žádáme o informaci (tel. 481 622 581, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), zda k vzdělávání opravdu nastoupí. Velice děkujeme.

 

Výsledky přijímacího řízení oboru PODNIKÁNÍ denní dálková forma studia

Dálkari

 

 

Výsledky příjimacího řízení učební obory

Elektrikář                  Instalatér                      Obráběč kovů  
Tesař   Truhlář   Zedník  
Zednické práce            Pečovatelské služby

Blahopřejeme přijatým.

 

 

 

 • Žáci maturitních tříd - 4PO, 2NS, 3ND konají 24. 5., 25. 5.  a 26. 5. MZ DT dle rozpisu (viz. sekce Maturitní zkouška)
 • Ostatní žáci maturitních oborů - 1PO, 2PO, 3PO, 1NS se učí ve svých třídách dle rozvrhu
 • Žáci prvních ročníků učebních oborů 1IOZ, 1TTE, 1PZP - výuka začínají až ve středu 26. 5. z důvodu probíhajících maturitních zkoušek
 • Žáci druhých ročníků učebních oborů 2E, 2IO, 2TTZ, 2PZP mají odborný výcvik na pracovištích
 • Žáci třetích závěrečných ročníků učebních oborů - bude probíhat příprava na ZZ dle informací učitelů odborných předmětů a třídních učitelů.

Žáci vracející se do školy musí dodržovat veškerá protiepidemiologická nařízení, výuka bude probíhat v nanorouškách nebo v respirátorech. Žáci se podrobí testu na onemocnění Covid - 19 jednou týdně v pondělí nebo bezprostředně po nástupu do školy.

Nové informace naleznete v sekci INFORMACE O STUDIU - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
(aktualizace 8. 5. 2021)

 • Studijní obory pokračují dále v distanční výuce

 • Učební obory:
  • žáci prvních ročníků pokračují v distanční výuce
  • žáci druhých ročníků mají praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku
  • žáci třetích ročníků
   • obor Instalatér - praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku,
                               v pondělí 26. 4. od 13:00 konzultace v budově školy
   • obor Obráběč kovů - praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku,
                                      v úterý 27. 4. od 13:00 konzultace v budově školy
   • obor Truhlář a Tesař - výuka dle informace třídního učitele Mgr. Víta Rutkovského
   • obor Elektrikář - praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku,
                               ve čtvrtek 29. 4. od 13:00 konzultace v budově školy
   • obor Zedník a Zednické práce - praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku,
                                                       ve čtvrtek 29. 4. od 13:00 konzultace v budově školy
   • obor Pečovatelské služby - praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku,
                                                 informace paní učitelka Lesana Malá

Dne 21. 4. se od 17:00 uskuteční třídní schůzky. Z důvodu vzniklé situace budou schůzky přesunuty do on-line prostředí aplikace MS Teams.
Zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů pozvánku na své e-mailové adresy. Součástí pozvánky bude i odkaz na setkání.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte zástupce ředitele Ing. Daniela Sisra prostřednictvím e-mailové adresy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel.: 777 621 896.
V den konání schůzek 21. 4. bude také od 15:00 na adrese: https://1url.cz/dKuNw možnost se připojit na setkání se zástupcem ředitele, kde bude možné dořešit technické problémy nebo otázky ke vzdělávání na Střední škole v Semilech.

Velice rádi se s Vámi setkáme i na této platformě.

V sekci Informace o studiu - Přijímací řízení byly aktualizovány informace o přijímacím řízení 2021.
(aktualizace 14. 4. 2021)

 

Na Střední škole v Semilech bude vybudováno Centrum odborného vzdělávání.
Projekt umožní přestavbu a modernizaci vybavení za více než 90 000 000 Kč. Jde o jednu z největších akcí v bohaté historii školy, která se začala psát již v roce 1884.

MF dnes m  Historie m

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde