O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Střední škola Semily

Naše novinky

Chtěli bychom Vás pozvat na třídní schůzky, které se uskuteční ve středu 20. 4. 2022 od 16:00 do 18:00.

 • V 16:00 budou schůzky začínat informací třídních učitelů v kmenových učebnách
  (dle rozpisu v budovách)
 • Program dále pokračuje setkáním s konkrétními vyučujícími dle požadavku zákonných zástupců. Informace budou vyučující podávat ve svých kabinetech (také dle rozpisu)
 • K dispozici bude po celou dobu vedení školy.

Těšíme se na setkání.

tridni schuzky m

 

Novinka – přehled událostí za uplynulý měsíc zde.

První březnový den byl posledním dnem pro podání přihlášek na střední školy. Z počtu přihlášek na naši školu, který je nejvyšší v novodobé historii, máme velkou radost.

Děkujeme za důvěru.

Naše škola odsuzuje ruskou invazi na Ukrajině.
V této obtížné situaci máme obavu i o našeho, už plnoletého žáka. Jurij je hodný a skromný kluk a již teď výborný řemeslník. Z plánované návštěvy svého původního domova na Ukrajině se zatím nevrátil. Jeho mobil je nedostupný…

Ředitel Střední školy v Semilech vyhlašuje první kolo přijímacího řízení na maturitní obory požární ochrana, nástavbové studium podnikání v denní i dálkové formě vzdělávání a pro učební obory truhlář, tesař, elektrikář, instalatér, zedník, obráběč kovů, zednické práce, pečovatelské služby. 

Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 1. března 2022.

Počet volných míst v 1. kole přijímacího řízení obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Počet volných míst

39-08-M/01  

Požární ochrana

denní

4 roky

30

64-41-L/51

Podnikání (denní)

denní

2 roky

30

64-41-L/51

Podnikání (dálková)

dálková

3 roky

30

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Počet volných míst

33-56-H/01  

Truhlář

denní

3 roky

20

36-64-H/01

Tesař

denní

3 roky

10

26-51-H/01

Elektrikář

denní

3 roky

20

36-52-H/01

Instalatér

denní

3 roky

20

36-67-H/01

Zedník

denní

3 roky

15

23-56-H/01

Obráběč kovů

denní

3 roky

10

75-41-E/01

Pečovatelské služby

denní

3 roky

16

36-67-E/01

Zednické práce

denní

3 roky

10

Další informace naleznete v sekci přijímací řízení 

 

 

Přejeme mnoho štěstí v novém roce

PF m

 

 

Jarní měsíce roku byly ve znamení protiepidemiologických nařízení. I přes vysokou úroveň distančního vzdělávání byli v nejobtížnější situaci žáci posledních ročníků, kteří se museli s nečekanou situací doslova poprat. A zvládli to se ctí.

Cením si vysokého pracovního nasazení pedagogů, kteří obdivuhodně zvládali náročnou online výuku a poskytovali našim žákům i individuální konzultace. Odměnou za jejich úsilí bylo dosažení nejlepších výsledků u závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek za posledních 10 let. Polovina žáků oboru Požární ochrana navíc maturovala s vyznamenáním a všichni žáci učebních oborů u zkoušek uspěli a oprávněně se radovali z výučního listu.

Nový školní rok začal k naší velké radosti tradičně, učilo se prezenčně, i když občasnému omezení výuky kvůli karanténě jsme se neubránili ani my, ale to je s ohledem na loňskou zkušenost jen drobná nepříjemnost.

Kromě výuky se žáci zúčastnili řady exkurzí, výletů, přednášek, sportovních aktivit a dalších akcí. V rámci odborného výcviku bylo realizováno téměř 20 stavebních zakázek, práce na všech stavbách byly provedeny v perfektní kvalitě a přitom rychle, spokojení investoři nešetřili slovy chvály.

V rámci odborného výcviku učňů jsme pokračovali ve zvelebování našich objektů, modernizace se dočkalo sociální zařízení, další třídy mají nové skříně, dodavatelsky jsme dokončili výměnu oken. Výrazně jsme investovali i do vybavení školy, aby mohla být realizována opravdu moderní výuka.

V těchto dnech dokončujeme projekt na zastřešení dvora pro výuku tesařů a zahájeny byly i projektové práce pro budoucí centrum odborného vzdělávání. Tento projekt umožní přestavbu areálu školy a modernizaci vybavení za vice než 90 mil. Kč. Jde o největší investici v historii školy.

Nic z toho by nebylo možné uskutečnit bez velkého pracovního nasazení a aktivity zaměstnanců školy a zároveň i výborné práce šikovných žáků školy.

Děkuji, velmi si vaší práce a nadšení vážím.

Přeji všem žákům a zaměstnancům školy hezké Vánoce a pohodový rok 2022.

Ing. Bc. Petr Holubička, ředitel školy

Den otevřených dveří vždy završuje období prezentací, výstav a přednášek, na kterých se škola představuje zájemcům i veřejnosti. Jsme velice rádi, že jsme měli možnost v této komplikované době akci uspořádat.
Velice nás těší zájem, který je pro nás zároveň i motivací.
Děkujeme všem, kteří vážili cestu do Semil a zavítali k nám do Střední školy Semily.
Těšíme se na další setkání.

Zveme uchazeče o studium i jejich doprovod na den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 19. 11. 2021 ve všech prostorách Střední školy Semily.
Začátek je stanoven na 9:30. Předpokládaný konec je v 17:00.
Hosté se budou moci podívat do prostor školy, prohlédnout si vybavení a promluvit si se zkušeným týmem pedagogů.

Prosíme návštěvníky Dne otevřených dveří, aby respektovali opatření, které souvisí s vážnou hygienickou situací. Do vnitřních prostor bude možné vstoupit po prokázání bezinfekčnosti:

 • Certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, nebo
 • Negativním PCR testem ne starším než 72 hodin, nebo
 • Negativním antigenním testem ne starším než 24 hodin, nebo
 • Laboratorním potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19

Velice děkujeme za respektování těchto pravidel. Chráníme se tím vzájemně.


Těšíme se na osobní setkání 🙂.

 

Třídní schůzky se budou konat dne 16. 11. 2021 z důvodu vážné hygienické situace v on-line prostředí Teams. Od 16:00 do 16:45 je naplánováno společné setkání s třídními učiteli. Následovat budou individuální schůzky s jednotlivými vyučujícími, ke kterým se bude možné připojit do 18:00. Od 15:00 bude k dispozici odkaz pro případnou konzultaci se zástupcem ředitele školy. Odkazy pro připojení budou rozesílány třídními učiteli. Budou také na vyžádání od zástupce ředitele školy na tel.: 481 622 581, 777 621 896 nebo prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 Jsem rád, že v tomto školním roce se žáci opět mohou učit v běžném režimu – tedy ve třídách a dílnách, případně při zakázkách mimo školu. A že to těší i vyučující a žáky, o tom svědčí i mnoho nových akcí uskutečněných i v době mimo výuku.

Žáci se účastnili řady exkurzí, výletů, přednášek, sportovních aktivit a dalších akcí. Výjimečné bylo uspořádání soutěže v poskytování první pomoci a hasičské soutěže TFA. V Semilech jsme přivítali žáky ze škol z Liberce, Chomutova, Čáslavi, Kladna, Pardubic, Kolína a Příbrami. Náročnou organizaci jsme zvládli na výbornou, velmi příjemným bonusem jsou dvě umístění našich žáků na stupních vítězů.

Moje velké poděkování patří žákům za reprezentaci školy a organizační zajištění akcí, dále všem zaměstnancům školy za práci při všech uvedených akcích. Děkuji rovněž všem spolupracujícím firmám, organizacím, jednotlivcům i sponzorům, kteří nám pomohli.

Druhé poděkování patří žákům a učitelům, kteří skvěle prezentovali naši školu na veletrzích středních škol, které se již konaly v Trutnově, Liberci a Jičíně. A jistě si neméně dobře povedou i v Náchodě, Hradci Králové a Semilech.

Děkuji, velmi si vaší práce a nadšení vážím.

Ing. Bc. Petr Holubička, ředitel školy

 

Oznámení ředitelského volna
V souladu s ustanovením § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) z důvodů organizačních a technických vyhlašuji ředitelské volno na den:
pondělí 27.9.2021.
V úterý je státní svátek, výuka začíná ve středu 29.9.2021.

Ing. Bc. Petr Holubička
ředitel školy


Informace naleznete v sekci Maturitní zkouška.


V pondělí 1. 9. byl zahájen školní rok 2021-2022 i na Střední škole Semily. V maturitním oboru Požární ochrana a Podnikání a v učebních oborech Elektrikář, Instalatér, Obráběč kovů, Truhlář, Tesař, Zedník, Pečovatelské služby nastupuje do prvních ročníků 150 žáků.

Zahájení byli přítomni radní Libereckého kraje pan Mgr. Jiří Ulvr, který si stihl prohlédnout i vybavení školy a starostka města Semily paní Bc. Lena Mlejnková.

Přejeme všem žákům úspěšný vstup do školního roku.

Zahájení 1 1 Zahájení 1 8 Zahájení 1 10

Informace naleznete i na facebookovém profilu školy Střední škola v Semilech | Facebook 

Na základě nařízení vlády ČR ze dne 16.8.2021 jsou všichni žáci naší školy povinni účastnit se preventivního testování antigenními testy na možnou přítomnost onemocnění COVID-19.

Preventivního testování se nemusí účastnit žáci, kteří:

 • doloží, že mají řádně dokončené očkování proti COVID-19
  (od aplikace druhé dávky uběhlo 14 dní)
 • neproběhlo u nich ještě 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19
 • doloží negativní výsledek testování certifikovanou laboratoří ne starší, než 72 hodin.

Testování ve škole se provádí vždy na počátku pracovního dne 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 ve třídě nebo na pracovišti odborného výcviku. Testování ve třídě provádí třídní učitelé ve škole a učitelé odborného výcviku ve spolupráci se správcem budov na pracovištích.

Žáci všech tříd jsou povinni nosit při vstupu do školy ve společných prostorách roušky (respirátory) min. třídy FFP2. Při splnění podmínek povinného testování mohou žáci během vlastní výuky roušky (respirátory) odložit.

Zahájení školního roku 2021 – 2022 1. 9. 2021

 • Maturitní obory
  • Požární ochrana
   • První ročník
    Zahájení v sále kina Jitřenka v Semilech. Začátek v 8:45
   • Další ročníky
    Zahájení v kmenových třídách v 10:00
  • Nástavbové studium denní forma vzdělávání
   • První ročník
    Zahájení v nové budově školy ve třídě 1P v 10:00
   • Druhý ročník
    Zahájení ve třídě 3P v 10:00

  • Nástavbové studium dálková forma
   • První ročník
    Úvodní setkání se uskuteční v pondělí 30. 8. 2021 v 15:00 v hlavní budově školy
   • Další ročníky
    Zahájení výuky bude v pátek 3. 9. 2021 ve 14:00 v hlavní budově školy (další den výuky: 4. 9. 2021 od 8:00)
 • Učební obory
   • První ročníky
    Zahájení v 7:45 v hlavní budově školy
   • Druhý ročník
    Zahájení v 10:00 v hlavní budově školy
   • Třetí ročníky
    Zahájení na pracovištích odborného výcviku

   • Zahájení žáků učebního oboru Pečovatelské služby
    • První ročník
     Zahájení v 7:45 v hlavní budově školy
    • Druhý ročník
     Zahájení na pracovištích odborného výcviku
    • Třetí ročníky
     Zahájení v 10:00 v hlavní budově školy

 • Domov mládeže
  • Možnost ubytování 31. 8. 2021 od 17:00 nebo 1. 9. 2021 od 8:00

Předání dalších maturitních vysvědčení se uskuteční v pondělí 26. 7. 2021 9:00 v budově školy.

Předání výučních listů se uskuteční v pátek 16. 7. 2021 v 9:00 v budově školy.

Slavnostní předání maturitního vysvědčení proběhne dne 8. 7. 2021 od 13:00 v KC Golf Semily.
Srdečně zveme všechny maturanty i jejich rodinné příslušníky a přátelé.
https://mapy.cz/s/nudegatogo.

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde