O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Střední škola Semily

Naše novinky

(aktualizováno 15.3. 2021)

Maturitní ročníky

 • Didaktické testy 24. 5. – 26. 5.
 • Praktická maturitní zkouška 7. 6. – 11. 6.
 • Ústní maturitní zkouška
  • 21. 6. – 25. 6. (2NS, 3ND)
  • 28. 6. – 30. 6. (4PO)

Třetí ročníky učebních oborů

 • Písemná práce 7. 6.
 • Praktická zkouška 7. 7. – 9. 7.

(aktualizace 10. 3. 2021)

 • pro obor 39-08-M/01 Požární ochrana se jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) budou konat na základě informací MŠMT tedy ve dnech 3. a 4. května 2021
 • pro obor 64-41-L/51 Podnikání v denní i dálkové formě studia na základě počtu přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení, který nepřekročil maximální počet přijímaných žáků, rozhodl ředitel školy o zrušení jednotné přijímací zkoušky (Cermat). Uchazeči nebudou na naší škole jednotnou přijímací zkoušku konat a budou všichni přijati na základě zbývajících kritérií
15. února 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP).
Na základě opatření obecné povahy, které MŠMT vydalo 5. ledna 2021, má každý uchazeč o čtyřletý obor nebo nástavbové studium nárok konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, a to i v případě, že podal přihlášku pouze na jednu školu (resp. jeden obor vzdělání), kde je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení, v takovém případě koná zkoušky v obou termínech na téže škole.
 

Výuka bude stále probíhat distanční formou.

Učební obory:
distanční vzdělávání pokračuje v týdnu od 8. 2. pro žáky druhého ročníku. Žáci třetích ročníků nastoupí k individuálním konzultacím na pracoviště dle rozpisu třídních učitelů.

Výuka směřující k MZ a ZZ:
Bližší informace k výuce závěrečných ročníků ve 2. pololetí školního roku 2021 naleznete zde.

Děkujeme všem zájemcům o studiu na naší škole za projevený zájem při individuální návštěvě 29. 1. 2021.
Přejeme hodně štěstí a trpělivosti při přípravě na přijímací zkoušky.

Upozorňujeme, že i nyní je možné navštívit individuálně naší školu (po předchozí domluvě - telefonické, e-mailové).

Další informace naleznete v sekci PŘIJÍMACÍ ŘIŽENÍ na www.skolasemily.cz

 

MŠMT PŘEDSTAVILO DETAILY K MATURITÁM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM
(zveřejněno 29. 1. 2021)

Informace naleznete zde.

Výuka setrvává ve stávajícím režimu.

Dokument MŠMT zde.

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5. Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá v tomto režimu distančním způsobem.
Informace pro žáky učebních oborů: začínáme prvním týdnem, distančně se tedy začínají vzdělávat žáci prvních a třetích ročníků.

 

Přeme pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce.

PF 2021 sss. m

 

Ministerstvo školství rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Žáci půjdou do škol naposledy v pátek 18. prosince.

Výuka bude probíhat dle standardních rozvrhů od 7.12. pro všechny žáky učebních oborů, tj. žáci 1. a 3. ročníků budou na praxi a žáci 2. ročníků ve škole. Následující týden to bude obráceně.

Žáci studijních oborů – mimo maturitních ročníků - budou mít „rotační prezenční výuku“, což znamená střídání prezenční a distanční výuky po týdnech:

 • Žáci tříd 1PO a 1NS budou ve škole od 7.12, od 14.12. potom doma na distanční výuce
 • Žáci tříd 2PO a 3PO budou od 7.12. doma na distanční výuce, od 14.12. ve škole

Ve dnech 21. a 22. prosince bude probíhat pouze příprava posledních ročníků k maturitní a závěrečné zkoušce takto:

 • Žáci 3. ročníků učebních oborů budou na praxi
 • Žáci tříd 2 NS a 4PO budou ve škole

Jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oboru Požární ochrana, kde je povolena tělesná výchova.

Žáci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou tělocviku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Kozultace pro obor Podnikání dálková forma dne 10. 12. a 11. 12. proběhnou ve škole prezenční formou. 

Domov mládeže

 • ubytování pro žáky v prezenční výuce je v provozu

Školní stravování

 • zařízení školního stravování je v provozu
 • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

Pro stravování se musí žáci včas přihlásit do systému (nyní jsou všichni odhlášeni).

Tak se to opravdu povedlo…

Ve školním areálu Pod Vartou (domov mládeže, jídelna, praktické vyučování) byla dokončena výměna celkem 144 oken. Příprava akce trvala dva roky, protože množství jednání a počet „papírů“ byly vysoké a peněz naopak zpočátku moc nebylo. Výsledek je ale vynikající – 70 let stará dřevěná okna byla nahrazena okny moderními, nové jsou i parapety.

Pokračujeme tak v postupné modernizaci areálu a vylepšení prostředí pro žáky naší školy.

Od roku 2018 jsme již v tomto areálu:

 • položili zámkovou dlažbu ve dvoře
 • vybudovali plochu pro požární sport - požární útok a oplotili celý prostor
 • postavili multifunkční hřiště s umělou trávou a osvětlením
 • vestavěli a vybavili novou jídelnu s výdejnou
 • provedli terénní úpravy s odstraněním nevyhovujících dřevin
 • pořídili a vybavili posilovnu
 • rozšířili ubytování domova mládeže o sedm pokojů a sociální zařízení
 • průběžně probíhají výměny instalací, zednické, malířské a natěračské práce
 • současně se rozšiřuje a modernizuje vybavení pro odborný výcvik žáků

Nápadů máme ještě hodně, takže se naši žáci i zaměstnanci mají nač těšit.

 

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků závěrečných ročníků, tj. tříd 4 PO, 2 NS, 3 ND a třetích ročníků učebních oborů.
  Výuka ve škole bude probíhat dle standardních rozvrhů od 25. listopadu pro třídy 4 PO a 2 NS. Pro třetí ročníky učebních oborů potom od pondělí 30. listopadu
  (od 25. listopadu budou žáci na praktickém vyučování).

 • Žáků při praktickém vyučování, tj. celá praxe – všichni žáci učebních oborů. Od středy 25. listopadu začínají první a třetí ročníky, od 30. listopadu začínají druhé ročníky.

Jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oboru Požární ochrana, kde je povolena tělesná výchova.

Žáci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou tělocviku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

U všech žáků  jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

Domov mládeže

 • ubytování pro žáky v prezenční výuce je v provozu od úterý 24 listopadu od 17 hodin

Školní stravování

 • zařízení školního stravování je v provozu od středy 25. listopadu 2020
 • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
 • Pro stravování se musí žáci včas přihlásit do systému (nyní jsou všichni odhlášeni)

 

Dne 18. 11. 2020 se od 17:00 uskuteční třídní schůzky. Z důvodu vzniklé situace budou schůzky přesunuty do on-line prostředí aplikace MS Teams.
Zákonní zástupci obdrží dne 13. 11. od třídních učitelů pozvánku na své e-mailové adresy. Součástí pozvánky bude i odkaz na setkání.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte zástupce ředitele Ing. Daniela Sisra prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel.: 777 621 896.
V den konání schůzek 18. 11. bude také od 15:00 na adrese: https://1url.cz/fzSav možnost se připojit na setkání se zástupcem ředitele, kde bude možné dořešit technické problémy nebo otázky ke vzdělávání na Střední škole v Semilech.

Velice rádi se s Vámi setkáme i na této platformě.

 

Musíme bohužel oznámit, že nám situace neumožní dne 20. 11. 2020 pořádat tradiční akci - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Jakmile dojde ke zlepšení, určitě tuto akci uspořádáme. Přesný termín bude v nejkratší možné době oznámen.

Dne 12. 11. můžete využít serveru burzaskol.online a na adrese: https://www.burzaskol.online/skola/126 získat předběžné informace.

Můžeme Vám také zprostředkovat individuální návštěvu.

Těšíme se na setkání.

Po podzimních prázdninách v pondělí 2. 11. 2020 se bohužel žáci do lavic nevrátí. 

Výuka bude dále probíhat distančním způsobem dle stejných pravidel, jako probíhala v týdnech před prázdninami.

Přejeme všem pevné zdraví.

Od 14. 10. 2020 je zakázáno vyučování odborného výcviku.

Žáci se zúčastní distančního vzdělávání dle rozvrhu tj. v době, kdy probíhá výuka ve škole.

Milí žáci a vážení rodiče,

Vláda ČR přijala nová opatření, která mají pomoci zpomalit šíření koronavirové nákazy. Pro naši školu to  znamená:

-        žáci oboru Požární ochrana a žáci nástavbového studia Podnikání zůstanou následují 2 týdny doma, výuka bude probíhat distančním způsobem

-        rovněž teoretická výuka žáků učebních oborů bude probíhat distančním způsobem z domova

-        odborný výcvik (praxe) žáků učebních oborů bude i nadále bez omezení v dílnách

Distanční vzdělávání bude probíhat dle školního rozvrhu prostřednictvím Microsoft Teams, žáci jsou povinni se výuky účastnit. Navážeme tak na dobré zkušenosti s výukou v uplynulém školním roce. V případě technických problémů žáci neprodleně informují zástupce ředitele Ing. Daniela Sisra na tel. 777 621 896, nebo 481 621 708, příp. e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V následujícím týdnu od 26. října budou rozšířeny podzimní prázdniny a žáci mají tak volno celý další týden. Předpokládaný návrat do školy je 2. listopadu.

Bohužel s tímto opatřením přichází žáci o řadu zajímavých školních i  mimoškolních aktivit.

Děkuji Vám za pochopení a společně to jistě zvládneme.

Ing. Bc. Petr Holubička, ředitel školy

 

Výuka probíhá normální formou ve všech budovách školy. 

V pátek 25. 9. 2020 bude výuka probíhat distanční formou dle rozvrhu hodin s výjimkou odborného výcviku druhých ročníků.

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 18. 9. najdete zde.

Liberecký kraj poskytne žákům školy balíček nanomasek (25 ks). Balíčky by škola měla obdržet nejpozději do pondělka 21. 9. 2020.

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde