O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Střední škola Semily

Naše novinky

V pátek 18. 6. se svou dlouholetou praxí vychovatelky domova mládeže loučila paní Květa Daníčková.
Děkujeme za skvělou práci v mnohdy nelehkých podmínkách, na kterou budou jistě vzpomínat i žáci, kteří byli při studiu na domově mládeže ubytovaní.
IMG 20210618 133812 m IMG 20210618 134152 m IMG 20210618 134321 m IMG 20210618 134521 m

Aktualizavané informace o průběhu MZ naleznete v sekci INFORMACE O STUDIU - MATURITNÍ ZKOUŠKA

Ředitel Střední školy Semily vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení.
Bližší informace naleznete v sekci INFORMACE O STUDIU - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Výsledky přijímacího řízeni oboru POŽÁRNÍ OCHRANA

Výsledky PO m

Přijatým žákům blahopřejeme.

Žáky, kteří se umístili pod čarou, žádáme ještě o čas, neboť hranice přijímaných žáků se bude pravděpodobně posouvat (z důvodu, že někteří přijatí žáci budou preferovat jinou školu). Zákonné zástupce žáků budeme v nejbližší době individuálně kontaktovat.

Přijatí žáci doručí zápisový lístek do školy nejpozději do 2. 6.

Pro odvolání prosím použijte tento formulář: formulář ve formátu Word, formulář ve formátu PDF.

 

Výsledky přijímacího řízení oboru PODNIKÁNÍ denní forma studia

Nástavba denní

 

Blahopřejeme přijatým.

Přijaté žáky žádáme o informaci (tel. 481 622 581, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), zda k vzdělávání opravdu nastoupí. Velice děkujeme.

 

Výsledky přijímacího řízení oboru PODNIKÁNÍ denní dálková forma studia

Dálkari

 

 

Výsledky příjimacího řízení učební obory

Elektrikář                  Instalatér                      Obráběč kovů  
Tesař   Truhlář   Zedník  
Zednické práce            Pečovatelské služby

Blahopřejeme přijatým.

 

 

 

 • Žáci maturitních tříd - 4PO, 2NS, 3ND konají 24. 5., 25. 5.  a 26. 5. MZ DT dle rozpisu (viz. sekce Maturitní zkouška)
 • Ostatní žáci maturitních oborů - 1PO, 2PO, 3PO, 1NS se učí ve svých třídách dle rozvrhu
 • Žáci prvních ročníků učebních oborů 1IOZ, 1TTE, 1PZP - výuka začínají až ve středu 26. 5. z důvodu probíhajících maturitních zkoušek
 • Žáci druhých ročníků učebních oborů 2E, 2IO, 2TTZ, 2PZP mají odborný výcvik na pracovištích
 • Žáci třetích závěrečných ročníků učebních oborů - bude probíhat příprava na ZZ dle informací učitelů odborných předmětů a třídních učitelů.

Žáci vracející se do školy musí dodržovat veškerá protiepidemiologická nařízení, výuka bude probíhat v nanorouškách nebo v respirátorech. Žáci se podrobí testu na onemocnění Covid - 19 jednou týdně v pondělí nebo bezprostředně po nástupu do školy.

Nové informace naleznete v sekci INFORMACE O STUDIU - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
(aktualizace 8. 5. 2021)

 • Studijní obory pokračují dále v distanční výuce

 • Učební obory:
  • žáci prvních ročníků pokračují v distanční výuce
  • žáci druhých ročníků mají praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku
  • žáci třetích ročníků
   • obor Instalatér - praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku,
                               v pondělí 26. 4. od 13:00 konzultace v budově školy
   • obor Obráběč kovů - praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku,
                                      v úterý 27. 4. od 13:00 konzultace v budově školy
   • obor Truhlář a Tesař - výuka dle informace třídního učitele Mgr. Víta Rutkovského
   • obor Elektrikář - praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku,
                               ve čtvrtek 29. 4. od 13:00 konzultace v budově školy
   • obor Zedník a Zednické práce - praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku,
                                                       ve čtvrtek 29. 4. od 13:00 konzultace v budově školy
   • obor Pečovatelské služby - praktický výcvik na pracovištích odborného výcviku,
                                                 informace paní učitelka Lesana Malá

Dne 21. 4. se od 17:00 uskuteční třídní schůzky. Z důvodu vzniklé situace budou schůzky přesunuty do on-line prostředí aplikace MS Teams.
Zákonní zástupci obdrží od třídních učitelů pozvánku na své e-mailové adresy. Součástí pozvánky bude i odkaz na setkání.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte zástupce ředitele Ing. Daniela Sisra prostřednictvím e-mailové adresy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel.: 777 621 896.
V den konání schůzek 21. 4. bude také od 15:00 na adrese: https://1url.cz/dKuNw možnost se připojit na setkání se zástupcem ředitele, kde bude možné dořešit technické problémy nebo otázky ke vzdělávání na Střední škole v Semilech.

Velice rádi se s Vámi setkáme i na této platformě.

V sekci Informace o studiu - Přijímací řízení byly aktualizovány informace o přijímacím řízení 2021.
(aktualizace 14. 4. 2021)

 

Na Střední škole v Semilech bude vybudováno Centrum odborného vzdělávání.
Projekt umožní přestavbu a modernizaci vybavení za více než 90 000 000 Kč. Jde o jednu z největších akcí v bohaté historii školy, která se začala psát již v roce 1884.

MF dnes m  Historie m

(aktualizováno 15.3. 2021)

Maturitní ročníky

 • Didaktické testy 24. 5. – 26. 5.
 • Praktická maturitní zkouška 7. 6. – 11. 6.
 • Ústní maturitní zkouška
  • 21. 6. – 25. 6. (2NS, 3ND)
  • 28. 6. – 30. 6. (4PO)

Třetí ročníky učebních oborů

 • Písemná práce 7. 6.
 • Praktická zkouška 7. 7. – 9. 7.

(aktualizace 10. 3. 2021)

 • pro obor 39-08-M/01 Požární ochrana se jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) budou konat na základě informací MŠMT tedy ve dnech 3. a 4. května 2021
 • pro obor 64-41-L/51 Podnikání v denní i dálkové formě studia na základě počtu přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení, který nepřekročil maximální počet přijímaných žáků, rozhodl ředitel školy o zrušení jednotné přijímací zkoušky (Cermat). Uchazeči nebudou na naší škole jednotnou přijímací zkoušku konat a budou všichni přijati na základě zbývajících kritérií
15. února 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP).
Na základě opatření obecné povahy, které MŠMT vydalo 5. ledna 2021, má každý uchazeč o čtyřletý obor nebo nástavbové studium nárok konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, a to i v případě, že podal přihlášku pouze na jednu školu (resp. jeden obor vzdělání), kde je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení, v takovém případě koná zkoušky v obou termínech na téže škole.
 

Výuka bude stále probíhat distanční formou.

Učební obory:
distanční vzdělávání pokračuje v týdnu od 8. 2. pro žáky druhého ročníku. Žáci třetích ročníků nastoupí k individuálním konzultacím na pracoviště dle rozpisu třídních učitelů.

Výuka směřující k MZ a ZZ:
Bližší informace k výuce závěrečných ročníků ve 2. pololetí školního roku 2021 naleznete zde.

Děkujeme všem zájemcům o studiu na naší škole za projevený zájem při individuální návštěvě 29. 1. 2021.
Přejeme hodně štěstí a trpělivosti při přípravě na přijímací zkoušky.

Upozorňujeme, že i nyní je možné navštívit individuálně naší školu (po předchozí domluvě - telefonické, e-mailové).

Další informace naleznete v sekci PŘIJÍMACÍ ŘIŽENÍ na www.skolasemily.cz

 

MŠMT PŘEDSTAVILO DETAILY K MATURITÁM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM
(zveřejněno 29. 1. 2021)

Informace naleznete zde.

Výuka setrvává ve stávajícím režimu.

Dokument MŠMT zde.

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5. Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá v tomto režimu distančním způsobem.
Informace pro žáky učebních oborů: začínáme prvním týdnem, distančně se tedy začínají vzdělávat žáci prvních a třetích ročníků.

 

Přeme pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce.

PF 2021 sss. m

 

Ministerstvo školství rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Žáci půjdou do škol naposledy v pátek 18. prosince.

Výuka bude probíhat dle standardních rozvrhů od 7.12. pro všechny žáky učebních oborů, tj. žáci 1. a 3. ročníků budou na praxi a žáci 2. ročníků ve škole. Následující týden to bude obráceně.

Žáci studijních oborů – mimo maturitních ročníků - budou mít „rotační prezenční výuku“, což znamená střídání prezenční a distanční výuky po týdnech:

 • Žáci tříd 1PO a 1NS budou ve škole od 7.12, od 14.12. potom doma na distanční výuce
 • Žáci tříd 2PO a 3PO budou od 7.12. doma na distanční výuce, od 14.12. ve škole

Ve dnech 21. a 22. prosince bude probíhat pouze příprava posledních ročníků k maturitní a závěrečné zkoušce takto:

 • Žáci 3. ročníků učebních oborů budou na praxi
 • Žáci tříd 2 NS a 4PO budou ve škole

Jsou zakázány sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oboru Požární ochrana, kde je povolena tělesná výchova.

Žáci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou tělocviku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Kozultace pro obor Podnikání dálková forma dne 10. 12. a 11. 12. proběhnou ve škole prezenční formou. 

Domov mládeže

 • ubytování pro žáky v prezenční výuce je v provozu

Školní stravování

 • zařízení školního stravování je v provozu
 • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce
 • žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

Pro stravování se musí žáci včas přihlásit do systému (nyní jsou všichni odhlášeni).

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde