Zvolte jazyk

O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Učební obor PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

O učebním oboru pečovatelské služby

Tříletý učební obor zakončený výučním listem.

Získané znalosti a dovednosti:

 • Naučí se poskytovat přímou péči a pomoc sociálním klientům, dětem i dospělým, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého závažného onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů, např. při oblékání, hygieně, pohybu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí
 • Budou připraveni pečovat o domácnost a pomáhat rodinám s dětmi
 • Naučí se vhodně komunikovat s klienty, organizovat si práci
 • Seznámí se teoreticky a prakticky s přípravky používanými při úklidu a s jejich vlastnostmi a naučí se je správně používat, budou umět pracovat s úklidovými stroji, zařízeními a pomůckami
 • Naučí se připravovat pokrmy teplé a studené kuchyně a teplé nápoje, volit vhodné druhy surovin, opracovávat je a upravovat
 • Osvojí si zásady racionální výživy i pravidla kulturního stolování. Získají vědomosti jak vybírat, správně skladovat a ošetřovat jednotlivé druhy potravin a nápojů
 • Získají také vědomosti o základních textilních materiálech používaných při šití prádla a oděvů a praktické dovednosti potřebné pro šití a opravy prádla a bytových doplňků (povlečení, záclon, závěsů apod.) včetně šití na šicím stroji
 • Osvojí si technologické postupy pro ruční i strojové praní a žehlení prádla a oděvů

Délka a průběh studia:

 • Studium trvá 3 roky, absolvent získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá ve specializovaných třídách školy
 • Od poloviny 2. ročníku žákyně i žáci pracují v Sociálních službách Semily, Základní škole speciální v Semilech, v Dětském centru a mateřské škole Na Olešce v Semilech

Co poskytuje škola našim studentům tohoto oboru

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv)
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu internetem
 • Možnost ubytování v příjemném a dobře vybaveném domově mládeže
 • WiFi free pro žáky

Tak neváhejte a podejte si přihlášku na obor PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Celý tým našich učitelů se na vás moc těší!!!

Uplatnění absolventa oboru pečovatelské služby

 • Velmi dobré uplatnění na trhu práce
 • Mohou pracovat v různých sociálních zařízeních (např. v domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, v centrech denních služeb, denních nebo týdenních stacionářích)
 • Uplatní se také v terénních sociálních službách, zejména při poskytování přímé obslužné péče a pomoci klientům při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s dětmi
 • Mohou vykonávat práci pečovatele, osobního asistenta, pomocníka v domácnosti
 • Mohou pracovat v úklidových službách, např. při úklidu v sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.
 • Uplatní se v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů nebo na pracovištích pro šití a opravy prádla a bytových doplňků, v prádelnách při praní a žehlení prádla

Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou. Na této nástavbě se naučí, jak podnikat ve svém oboru a být si svým vlastním pánem.

Fotky

Předměty ve výuce

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyuč.hodin
I.II.III.Celkem
Povinné
A. Všeobecně vzdělávací předměty        
Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5
Cizí jazyk (AJ, NJ) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 1 - 2
Chemie - - 1 1
Biologie a ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Obsluha osobních počítačů 1 1 1 3
B. Odborné předměty
Ekonomika - 1 1 2
Úklidové práce 1 - - 1
Příprava pokrmů 1 1 2 4
Šití a opravy prádla a bytových doplňků - 1 1 2
Praní a žehlení - 1 - 1
Základy pečovatelství 1,5 1 2 4,5
Zdravotní a rodinná výchova 1 2 1 4
Odborný výcvik 17,5 17,5 17,5 52,5
Počet hodin celkem 33 33 33 99

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde