Zvolte jazyk

O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Výsledky přijímací zkoušky pro obor Stavebnictví

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání· 36-47-M/01 Stavebnictví, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2012/2013

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, zveřejňuje seznam přijatých  uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 36-47-M/01 Stavebnictví, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2012/2013, který obsahuje:

1. Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Výsledky naleznete zde 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých  uchazečů pod přiděleným registračním číslem
26. duben 2012

 

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se v Integrované střední škole v Semilech potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpoději do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této  lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60 a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Semily 26.dubna 2012

Mgr. Jiří Malý
ředitel školy

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde