Zvolte jazyk

O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Výsledky přijímacího řízení na nástavbové studium - denní forma vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání· 64-41-L/51 Podnikání, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2012/2013

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, zveřejňuje seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání, denní formy vzdělávání,ve školním roce 2012/2013, který obsahuje:

1.Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče:

Výsledky naleznete zde.

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
23. duben 2012


3. Poučení o potvrzení úmyslu se vzdělávat v uvedeném oboru
Svůj úmysl vzdělávat se v Integrované střední škole v Semilech potvrdí uchazeč e-mailem a odevzdáním vyplněného formuláře zaslaného spolu se sdělením výsledku přijímacího řízení, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. od 23.4.2012.

Nepotvrdí-li uchazeč úmysl vzdělávat se ve střední škole, považuje střední škola posledním dnem lhůty za uvolnění místa pro jiného uchazeče na výše uvedený obor.

4. Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení (§ 60 ost.18 a 19 školského zákona). Odvolání se podává u ředitele Integrované střední školy v Semilech a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

Semily 23. dubna 2012


Mgr. Jiří Malý
ředitel školy

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde