Zvolte jazyk

O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

  Ředitel školy vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebního řádu pro volby do školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Libereckým krajem volby do školské rady.

Volí se za:

  • zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků – dvě oprávněné osoby
  • pedagogické pracovníky – dva pedagogové

Datum konání voleb: dne 17. 10. 2018 od 8.00 do 16.00 hodin

Místo konání voleb: Semily, 28. října 607, druhé podlaží, ředitelna školy

Přihlášky do kandidátky školské rady je možno podat do 10. 10. 2018 do 14.00 hod. Kandidatura se uplatňuje písemně vyplněním příslušné přihlášky, která je zveřejněna v příloze tohoto vyhlášení a jejím doručením poštou či osobně na adresu Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, 513 01 Semily. Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 11. 10. 2018 v 10.00 na úřední desce školy a webových stránkách školy.

Volby proběhnou tajným hlasováním. Volič hlasuje osobně. Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem nebo pasem. Hlasování se umožní osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit příslušné členy školské rady. Zvoleni budou vždy dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

Výsledky voleb budou zveřejněny stejným způsobem jako jejich vyhlášení.

Volební komise: Ing. Bc. Petr Holubička, Mgr. Ludmila Jiroušová, Pavel Farský

V Semilech dne 17. 9. 2018

Přihláška je k dispozici zde

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde