O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Exkurze

Pro naše žáky je v průběhu školního roku připraveno velké množství exkurzí, které obohatí výuku o praktické ukázky.
Aktuální informace můžete nalézt na facebookovém profilu školy https://www.facebook.com/isssemily/.

Některé z dřívějších akcí:

V rámci prevence proti sociálně patologickým jevům mládeže se dne 30. 11. 2016 zúčastnili naši žáci 3. ročníku velice zajímavé prožitkové přednášky "Nehodou to začíná ..." z projektu Dekra CZ a.s. k bezpečnosti silničního provozu a záchraně lidských životů.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Návštěva Senátu a Poslanecké sněmovny 2016
Dne 16. 11. 2016 naši žáci navštívili prostory Senátu a Poslanecké sněmovny. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Návštěva policie 2016
Naše škola je aktivní na poli prevence proti sociálně patologickým jevům mládeže. Proto i ve školním roce 2016-17 pokračují různé akce, semináře a exkurze. V rámci těchto aktivit navštívili žáci učebních oborů prostory policie ČR v Semilech. Součástí prohlídky byla i přednáška vedená zástupcem policie ČR. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Naši žáci na exkurzi v Albrechticích v Jizerských horách

DETOA, s. r. o., výrobce tradičních dřevěných hraček byla cílem odborné exkurze našich truhlářů, tesařů, ale i studentů prvního ročníku nástavbového studia Podnikání. Celá prohlídka probíhala v souladu s technologickým postupem zpracování dřeva. Žáci nejprve viděli uskladněné dřevo, které přirozeně vysychá. Dál pokračovali prohlídkou pily, dílny, kde se připravují jednotlivé díly hraček. Sledovali i jejich barevnou úpravu a na závěr kompletaci hraček na výrobní lince. Zajímavá byla i expedice. S řízením celé firmy, která zaměstnává kolem 170 pracovníků, je seznámil ředitel Jaroslav Zeman. Součástí exkurze byla i návštěva muzea výroby hraček. V podnikové prodejně si každý mohl nakoupit dnes již evropskou raritu – hračku vyrobenou z masivu.

Preventivní program při výchově mládeže na ISŠ Semily ve školním roce 2015/2016
Programu začal návštěvami vybraných soudních přelíčení z oblasti trestního práva. Žáci 1. a 2. ročníku zjistili, jaká je atmosféra během soudního přelíčení. Byli svědky toho, jak obžalovaní byli přivezeni v poutech z vazební věznice. Pochopili, že křivé svědectví se nevyplácí, neboť je také trestným činem. Že není záviděníhodná ani pozice poškozených, natož pachatelů.  Tento zážitek byl pro mnohé dostatečným poučením, jak se raději vyvarovat nezákonného jednání. Velice se osvědčily besedy se soudci a státními zástupci ihned po hlavních líčeních v soudní síni. Paní doktorka Behenská a pan doktor Fišer odpovídali na dotazy žáků, vysvětlovali bližší okolnosti případů.

ŽÁCI ISŠ SEMILY V PARLAMENTU ČR
Studenti 1. ročníku nástavbového studia Podnikání a žáci všech učebních oborů 3. Ročníku absolvovali exkurzi do obou komor Parlamentu ČR. Přes 40 účastníků akce si prohlédlo prostory Valdštejnského paláce – sídla horní komory Parlamentu ČR. Průvodkyně je seznámila nejen s bohatou historií této budovy, ale také se zázemím práce našich zákonodárců.


Senátor Jaroslav Zeman pozval žáky do jedné z historických místností, kde zasedá organizační výbor Senátu ČR. V přátelské atmosféře, s pohoštěním se naše děvčata a chlapci neostýchali a kladli otázky. Zajímala je práce senátora, ale i celého senátu, protože ze sdělovacích prostředků mají mnohdy zkreslené informace.  Pan senátor se s nimi podělil i o své zkušenosti z komunální politiky, protože je zároveň starostou v Albrechticích.
V dolní komoře Parlamentu ČR se setkali s Mgr. Janem Farským, poslancem za náš obvod. Pan magistr je provedl prostorami Parlamentu ČR, besedoval s nimi. Jeho zkušenosti z práce s mládeží byly patrné. Žáci byli zvídaví, ptali se na konkrétní činnosti starosty Semil, ale i poslance. Zajímala je i jeho budoucí práce pro voliče, bude-li zvolen na další čtyřleté období.
Pan poslanec na naše žáky ze Semil a okolí nezapomněl. V dubnu během svého poslaneckého dne s nimi besedoval u nás ve škole. Odpovídal dotazy týkající se bezpečnosti občanů v ČR, problémů migrantů u nás i v Evropské unii.

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz